КЮБИКО ЕООД стартира изпълнението на договор по проект за
„ТЕРЕННИ ИЗМЕРВАНИЯ КАТО ЧАСТ ОТ ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ СКОПИЕ“

Проектът се реализира в гр. Скопие, Северна Македония и е финансиран по „Оперативна програма за околна среда 2014 - 2020 г.“. Дейностите, които Кюбико ЕООД ще извърши като част от изпълнението на проекта са:

Измерване на отпадъчни води

Измерване на отпадъчни водни количества генерирани от петте основни водосбора заустени в р. Вардар за период от 365 дни

За хидравличните измервания екипът на Кюбико ЕООД заложи на технологията крос корелация. Постоянният контрол на качеството на измерванията се гарантира чрез дистанционно предаване на данните два пъти на ден в специално обособена за проекта SCADA система.

Анализ на качеството на заустваната вода от петте основни водосбора за период от една година чрез монтаж на автоматични пробовземачки

Чрез монтаж на автоматични пробовземачки паралелно с измерването на водни количества се събират и композитни проби състоящи се от 40 на брой части пропорционални на регистрираните от преносимите разходомери водни количества.
Измерване на ниво на подпочвената вода
Анализ на качеството на водата

Определяне на нивото на подпочвените води в шест точки на площадката на бъдещата ПСОВ

За целите на измерването екипът на Кюбико монтира хидростатични сензори в специално обособени сонди на дълбочина 20 метра. Сензорите са свързани към GSM дейта логери, които записват данните на всеки час и ги изпращат веднъж дневно на специално обособена за проекта SCADA система.
Успешно представяне на проекта
През месец юли Кюбико ЕООД успешно представи резултати от първото тримесечие по проекта.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *