Kompleksen monitoring ot Qubiqo

Комплексен мониторинг на потреблението на вода


Иновативна информационно-аналитична услуга за водоемки потребители в индустрията, търговски и жилищни сгради, хотели, спортни комплекси и др.

С поскъпването на ВиК услугите и въвеждането на зелени политики големите консуматори – заводи, хотели, административни сгради, спортни комплекси, жилищни блокове и други водоемки потребители имат все по-осезаем интерес да разбират добре своята консумация на вода. Все повече подобни компании са готови да получат по-широка информационно-аналитична услуга, до която в момента нямат достъп. Само чрез подобен анализ бизнесът би имал възможност както за комплексен воден мениджмънт, така и за конкретни оптимизации.

PDF Brochure

Свалете брошура
„Комплексен мониторинг на вода“

ПОЛЗИ ОТ КОМПЛЕКСНИЯ МОНИТОРИНГ

Динамичен профил на консумацията

Широк набор от интервали на отчитане и гарантирана възможност за регистриране на всички изменения в консумацията на вода..

Тенденции и мерки за оптимизация

Удобни сравнения с предишни периоди, прегледна визуализация на разликите и идентифициране на потенциалните проблеми.

Анализ на специфичния разход

Проследяване на ефективността на потреблението на вода чрез специфични за сектора индикатори: литра/нощувка, литра/единица продукция, литра/клиент, специфичен нощен разход, среден дневен разход и др.

Аларми и ранно известяване

Въвеждане на гранични стойности на наблюдаваните индикатори и свързани с тях аларми и други форми на ранно известяване.

Анализ на разхода на вода в индустриално предприятие

Подробният анализ на нощния разход е водещ показател за наличието на загуби на вода и други форми на нерегламентирана консумация. Примери за това могат да бъдат вътрешни течове, течаща спирателна арматура, кражби, байпаси и други. Много често в наглед нови и надеждни системи се срещат редица дребни проблеми като течащи тоалетни казанчета.

В конкретния пример наличието на постоянна нощна консумация от 0,12 л/с е пряко следствие именно от няколко компрометирани санитарни прибора. Макар и на пръв поглед пренебрежимо малък, този проблем се изразява в повече от 300 м3 преки загуби на вода месечно. Без възможността за подобен поглед върху консумацията, идентифицирането на проблема би било невъзможно.

Анализ на разхода на вода в хотел

Дори при различните специфични навици на гостите и особеностите на сезона, в туристическия бранш водещ показател е консумацията на вода за всеки настанен турист.

В конкретния пример при идентична заетост се наблюдава значително увеличение в средната нощна консумация на вода спрямо предходен период. Това автоматично сигнализира за потенциален преразход на вода или теч по водопроводната инсталация.