QUBIQO

Предлага продукти и решения за мониторинг, управление и оптимизация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения

Услуги

Благодарение на опита ни с утвърдени и иновативни продукти, както и на експлоатационните ни знания за ВиК инфраструктурата, ние от Qubiqo  предлагаме широк набор от услуги насочени в измерването и анализа на данни.

Измервателни кампании

  • Измерване на водно количество в напорни тръбопроводи, водоеми и открити канали
  • Измерване на налягане и ниво в напорни тръбопроводи и водоеми
  • Определяне на коефициент на полезно действие на помпени агрегати
  • Заснемане на канализационни клонове и колектори
Научете повече

Анализ на данни

  • Изготвяне на баланс на водни количества
  • Въвеждане и управление на индикатори за експлоатационното състояние на ВиК мрежи
  • Определяне на физически и търговски загуби на вода
  • Определяне на инфилтрация в канализационни мрежи
Научете повече

QUBIQO

осигурява на ВиК сектора информация, която е от ключово значение за взимане на правилни оперативни решения в борбата с най-актуалните проблеми в сектора – високите загуби на вода, неефективно работещите помпени станции и силно амортизираните канализационни мрежи

Цялостни решения

В Qubiqo сме се фокусирали в осигуряването на практични и работещи решения за ВиК сектора в борбата му с най-актуалните проблеми – намаляване на загубите на вода, енергийна ефективност и неефективно работещи канализационни мрежи.

Решенията, които предлагаме помагат на експлоатационните екипи, инженери и проектанти при предприемането на действия за оптимизация работата на водопроводната и канализационната инфраструктура.

Web базирана СКАДА

Изграждане на системи за мониторинг и експлоатация на ВиК мрежи
Научете още

Контрол на налягане

Управление на налягане във водопроводни мрежи.
Научете още

Намаляване на загубите

Намаляване на физически загуби – активен контрол на течове
Научете още

Баланс на водни системи

Разпределение на водното количество на загуби по външни водопроводи, водоеми, разпределителни мрежи на населени места и полезно използвана вода.
Научете още

Генериране на чиста енергия по водопроводи

Производство на електрическа енергия по водопроводни мрежи
Научете още

За QUBIQO

Qubiqo е инженерингова компания с фокус върху сектор ВиК. Ние сме експерти с богат национален и международен опит в управлението на ВиК съоръжения, съчетан със знания за работа с най-новите технологии за измервания и анализ.

Нашата основа цел е подобряване на експлоатационните показатели на съществуващи ВиК мрежи и развитието на устойчива водна инфраструктура.

Нашата мисия е да подпомагаме развитието на ВиК сектора, с практични и работещи решения, в борбата му с най-актуалните проблеми – намаляване на загубите на вода, енергийна ефективност и устойчивост на канализационните мрежи.

Ние сме партньори на експлоатационните екипи, инженери и проектанти при предприемането на действия за оптимизация работата на водопроводната и канализационната инфраструктура, която управляват.

Нашите Партньори

Работим с доказани производители и нови технологични компании за да предложим надеждни, иновативни и оптимизирани решения.

Nivus water solutions

Nivus GmbH

Решения за измерване по водопроводни и канализацинни мрежи
www.nivus.com
Lacrois produits pour l'eau

Lacroix Sofrel

Производител на дейта логери за дистанционен мониторинг на дебит, налягане и ниво
www.lacroix-sofrel.fr
Microcom data loggers

Microcom

Производител на дейта логери и контролери. Партньор в разработката на уеб базирана СКАДА.
www.microcom.es
Gutermann audio

Gutermann

Производител на акустични корелатори и микрофони.
gutermann-water.com
BM Tech Water Solutions

BM Technologie

Производител на преносими ултразвукови разходомери за питейна и отпадъчна вода.
www.bmtecnologie.it
ISOIL water meters

Isoil

Производител на електромагнитни разходомери.
www.isoil.it
tecnoturbines technology for hydraulic water management

Tecnoturbines

Производител на хидравлични турбини.
www.tecnoturbines.com