Кюбико ЕООД е Бенефициент по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 “

КЮБИКО ЕООД е Бенефициент по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 “ изпълняван във връзка със сключен договор за БФП № BG16RFOP002-2.073-3127-C01 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 “ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, по Приоритетни оси „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Главна цел на проекта е преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност , настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID 19. Общата стойност на проекта е 10 000,00 лв ., от които 8 500,00 лв . европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

 

Начало : 14.07.2020г

Край: 14.10.2020г

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *