КЮБИКО ЕООД обявява процедура „Избор с публична покана“ с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на CAD/CAM софтуер и ЗD принтер“

Qubiqo innovation logger EU innovation project
КЮБИКО ЕООД обявява процедура „Избор с публична покана“ с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на CAD/CAM софтуер и ЗD принтер“ по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на CAD/CAM софтуер“; Обособена позиция №2 „Доставка и въвеждане в експлоатация на ЗD принтер“ във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-1.002-0660-C01 “Разработка на енергийно независим логeр”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020.

Документация по процедура Избор с публична покана за доставка

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *