Уеб базирана СКАДА

Q SCADA & ANALYTICS Изграждане на системи за мониторинг
и експлоатация на ВиК мрежи

Процесът стартира с избора на ключови точки за измерване на водно количество и налягане, преминава през събиране на данни и завършва със запис на шум и корелиране в избрани участъци. Инструментът за мониторинг и съхранение на данните от всички измервания е Q SCADA AND ANALYTICS.

Приложението е уеб базирано, с висока степен на защита на данните и дава възможност за ръчно или автоматично въвеждане на бази данни от всякакви устройства независимо от производителя.

Крайната цел е пълният набор от данни да се анализират от статистична и хидравлична гледна точка. Q SCADA AND ANALYTICS комбинира всички предимства на уеб базираните приложения за мониторинг, като в допълнение предлага съвременни аналитични функции в зависимост от спецификата на мрежата или нуждите на оператора.

Q SCADA

Тествайте Q SCADA

Потребител: Demo | Парола: Demo

Тествайте Q SCADA

Потребител: Demo | Парола: Demo