Измерване и контрол на налягането в тръбите

Q PRESSURE Управление на налягане

В 9 от 10 случая най-голям ефект с минимална инвестиция в борбата с физическите загуби на вода и честите аварии по мрежата се постига чрез управление на налягането.

Поради тази причина решихме да приложим нашите практически знания в анализиране и управление на налягането. Под името Q PRESSURE обобщаваме нашия цялостен подход включващ постоянен мониторинг на налягане в ключови точки по мрежата, статично и динамично управление на налягането.

Карта на водопроводите и налягането
  • Minimum required
  • Maximum allowed
  • TMP06-P
  • TMP08-P
  • TMP14-P