Откриване и ремонт на течове

Q LEAK Намаляване на физически загуби
активен контрол на течове

Ние в Qubiqo вярваме в проактивното управление на мрежата. Нашият опит е доказал, че повечето от добре познатите похвати като – зониране, анализ на нощния разход, стъпков тест и многоточков запис на шума в нощните часове имат своята роля в инструментариума на ВиК инженерите.

Q LEAK е нашето съкратено име на последователността от процеси, обобщена под общото наименование „активен контрол на течове“. В тази концепция ние прилагаме избраните инструменти в зависимост от спецификата на мрежата и бюджета на клиента.

Карта на водни зони
Стъпков тест
Откриване на течове и мониторинг на картата
Многоточково корелиране - система за откриване на скрити течове.