Енергийна диагностика и одит на ВЕЦ

Q ENERGY Производство на електрическа енергия
по водопроводни мрежи

Водата и енергията се пресичат по интересен начин. Падовете на налягане по мрежата осигуряват потенциал за генериране на електрическа енергия, която може да бъде използвана както за собствени нужди, така и за включване към електроразпределителната мрежа.

В Q ENERGY ние се стремим да обобщим темите управление на налягането и ефективно използване на генерираните падове. От пико турбини за енергонезависими логери и контролери, до решения за производство на електрическа енергия в обеми за продажба на свободния пазар.

  • kWh