Q BALANCEБаланс на водоснабдителни системи

Q BALANCE е стъпка към добре познатата концепция за разпределение на водното количество подавано в една система на – загуби по външни водопроводи, водоеми, разпределителни мрежи на населени места и полезно използвана вода. Допълнителната опция, която ние предлагаме е сегментиране на загубите в населени места на физически и търговски.

Нашето решение е изключително гъвкаво и може да се предлага както на ниво водоснабдителна зона, така и на ниво водоснабдителна система.

  • Загуби по разпределителната мрежа на населените места
  • Загуби по довеждащи водопроводи и напорни водоеми
  • Полезно използвана вода
Разпределение на водните количества
измерени с приходен водомер
  • % от общия брой отчети
  • % от общото преминало водно количество

До ниво водомерна зона

Q BALANCE е допълнителна опция към нашия уеб базиран софтуер за мониторинг и може да бъде разработена с различни нива на сложност. Балансът може да се сведе до ниво водомерна зона с измерване на подаваното водно количество на ключови клиенти.

Някои от опциите, които предлагаме включват – ежедневен анализ на данните, проследяване на тенденциите и бързи препоръки от дежурните експерти в Център за мониторинг и контрол.