Zonescan 820 система за мултикорелация

Zonescan 820 система за мултикорелация Image

Система от логери с радиокомуникация за едновременна корелация в множество точки

Ефективна система от радио-логери за откриване на скрити течове, съчетаваща в един продукт предимствата на мобилните и фиксираните технологии. Бързо разполагане по водопроводната разпределителна мрежа - гърнета на спирателни кранове, хидранти или сградни отклонения. Лесна и удобна работа посредством смартфон или таблет. Уеб платформа ZONESCAN NET за съхранение и управление на събраните данни.  

Разработен, за да бъде полезен

С компактния си дизайн, високата чувствителност на сензорите и вградения модул за радиокомуникация, логерите от системата ZONESCAN 820 са единственото по рода си решение. Функция за анализ на честотите при корелиране, предоставя възможност за ръчно или автоматично филтриране, с цел изолиране на електрически или механични шумове разпространяващи се по тръбопровода – трафопостове, помпени станции, регулатори на налягане и други.

ZONESCAN SMART – Интелигентният инструмент за управление на данни от корелации

Специално разработеното уеб базирано приложение позволява google maps ориентирана визуализация на данните от всяка една корелация. Уникалната функционалност на софтуера позволява – въвеждане на тръбопроводи, ръчна или автоматична корелация, прослушване на записания шум, проследяване на историята на всички записи на шум – минимални регистрирани стойности за всеки ден, хистограма на нивото и спектъра на шума. В допълнение автоматично по светофарната система се оцветяват всички логери в зависимост от вероятността за регистриран теч от някой от тях. Трите режима на работа, които ZONESCAN 820 предлага в комбинация с бързото и лесно преминава от един на друг, създават удобство на работа според конкретните условия и цели:
  • Lift & Shift – това е първият и до ден днешен е все още най-използван подход за извършване на едновременна корелация в множество точки с цел периодична проверка на фиксирани участъци от водопроводната мрежа за новопоявили се течове. При този режим, операторът програмира всички логери, след което ги позиционира на предварително подбраните точки по водопровода. Най-успешният метод е да бъде програмиран отложен старт на корелацията, като часовия интервал, който се препоръчва е от 02:00 до 04:00 през нощта. Въпреки по-слабите резултати заради страничните шумове, много оператори предпочитат корелация в реално време и при този вариант отложеният старт е само няколко минути, през които логерите да бъдат инсталирани в избраните точки. В зададеното време, сензорите извършват три последователни записа на шум, през предварително зададен интервал. На следващия ден (или веднага след корелацията, ако се работи в реално време) информацията от логерите се събира чрез комуникационен модул, който е неизменна част от комплекта и се визуализира на смартфон, таблет и в уеб приложението ZONESCAN NET. След което устройствата могат да бъдат преместени в нов участък от мрежата.
  • Drive-by – при този режим на работа логерите остават инсталирани за по-продължителен интервал от време. Обикновено те се настройват да записват от 02:00 до 04:00 през нощта, в зададеното време, сензорите извършват три последователни записа на шум, през предварително зададен интервал. На следващия ден операторът минава в близост до тях с активиран комуникационен модул, след което информацията е достъпна през смартфона/таблета и в уеб приложението ZONESCAN NET. Drive-by режима на работа е подходящ при покриване на по-голям периметър от мрежата и в случай на съмнение за по-малка скрита авария, чието развитие би могло да се проследи спрямо изменението на нощните пикове на шума и да се вземат съответните мерки в най-точния момент.
  • Фиксирана система – изграждането на мрежа от постоянно инсталирани сензори за шум е революция в откриването на течове. При този режим на работа логерите се позиционират за по-дълъг период в предварително избрана зона. Между всеки две устройства на високо място с видимост към тях се инсталира по един радио рипийтър, който веднъж на ден събира информацията. В допълнение, във висока точка на зоната с добра видимост към всички рипийтъри се поставя GPRS Gateway, който обобщава данните от тях и ги изпраща в уеб базираното приложение ZONESCAN NET. Всеки един от другите два режима на работа много лесно би могъл да бъде надграден до фиксирана мрежа чрез добавяне на необходимата техника.

Zonescan 820 система за мултикорелация

Zonescan 820 система за мултикорелация Image

Система от логери с радиокомуникация за едновременна корелация в множество точки

Ефективна система от радио-логери за откриване на скрити течове, съчетаваща в един продукт предимствата на мобилните и фиксираните технологии. Бързо разполагане по водопроводната разпределителна мрежа - гърнета на спирателни кранове, хидранти или сградни отклонения. Лесна и удобна работа посредством смартфон или таблет. Уеб платформа ZONESCAN NET за съхранение и управление на събраните данни.  

Разработен, за да бъде полезен

С компактния си дизайн, високата чувствителност на сензорите и вградения модул за радиокомуникация, логерите от системата ZONESCAN 820 са единственото по рода си решение. Функция за анализ на честотите при корелиране, предоставя възможност за ръчно или автоматично филтриране, с цел изолиране на електрически или механични шумове разпространяващи се по тръбопровода – трафопостове, помпени станции, регулатори на налягане и други.

ZONESCAN SMART – Интелигентният инструмент за управление на данни от корелации

Специално разработеното уеб базирано приложение позволява google maps ориентирана визуализация на данните от всяка една корелация. Уникалната функционалност на софтуера позволява – въвеждане на тръбопроводи, ръчна или автоматична корелация, прослушване на записания шум, проследяване на историята на всички записи на шум – минимални регистрирани стойности за всеки ден, хистограма на нивото и спектъра на шума. В допълнение автоматично по светофарната система се оцветяват всички логери в зависимост от вероятността за регистриран теч от някой от тях. Трите режима на работа, които ZONESCAN 820 предлага в комбинация с бързото и лесно преминава от един на друг, създават удобство на работа според конкретните условия и цели:
  • Lift & Shift – това е първият и до ден днешен е все още най-използван подход за извършване на едновременна корелация в множество точки с цел периодична проверка на фиксирани участъци от водопроводната мрежа за новопоявили се течове. При този режим, операторът програмира всички логери, след което ги позиционира на предварително подбраните точки по водопровода. Най-успешният метод е да бъде програмиран отложен старт на корелацията, като часовия интервал, който се препоръчва е от 02:00 до 04:00 през нощта. Въпреки по-слабите резултати заради страничните шумове, много оператори предпочитат корелация в реално време и при този вариант отложеният старт е само няколко минути, през които логерите да бъдат инсталирани в избраните точки. В зададеното време, сензорите извършват три последователни записа на шум, през предварително зададен интервал. На следващия ден (или веднага след корелацията, ако се работи в реално време) информацията от логерите се събира чрез комуникационен модул, който е неизменна част от комплекта и се визуализира на смартфон, таблет и в уеб приложението ZONESCAN NET. След което устройствата могат да бъдат преместени в нов участък от мрежата.
  • Drive-by – при този режим на работа логерите остават инсталирани за по-продължителен интервал от време. Обикновено те се настройват да записват от 02:00 до 04:00 през нощта, в зададеното време, сензорите извършват три последователни записа на шум, през предварително зададен интервал. На следващия ден операторът минава в близост до тях с активиран комуникационен модул, след което информацията е достъпна през смартфона/таблета и в уеб приложението ZONESCAN NET. Drive-by режима на работа е подходящ при покриване на по-голям периметър от мрежата и в случай на съмнение за по-малка скрита авария, чието развитие би могло да се проследи спрямо изменението на нощните пикове на шума и да се вземат съответните мерки в най-точния момент.
  • Фиксирана система – изграждането на мрежа от постоянно инсталирани сензори за шум е революция в откриването на течове. При този режим на работа логерите се позиционират за по-дълъг период в предварително избрана зона. Между всеки две устройства на високо място с видимост към тях се инсталира по един радио рипийтър, който веднъж на ден събира информацията. В допълнение, във висока точка на зоната с добра видимост към всички рипийтъри се поставя GPRS Gateway, който обобщава данните от тях и ги изпраща в уеб базираното приложение ZONESCAN NET. Всеки един от другите два режима на работа много лесно би могъл да бъде надграден до фиксирана мрежа чрез добавяне на необходимата техника.