Ултразвуков разходмер за измерване при безнапорни течения, модел Nivus NF650

Ултразвуков разходмер за измерване при безнапорни течения, модел Nivus NF650 Image

NIVUS Иновативни и висококачествени

NivuFlow 650 е съвместим с ISO 6416 и IEC 60041 и е разработен за прецизно измерване на дебита в открити канали, частично или изцяло запълнени тръбопроводи.

За да се удовлетворят най-високите изисквания за точност уредът използва 8 сензора, измерващи скоростта в 4 различни равнини, с разширителни модули могат да се монтират до 64 сензора. NivuFlow 650 измерва дебит в две посоки, без да причинява смущения в хидравличния профил на измерваното сечение или да създава допълнителни загуби на напор. Сензорите на NIVUS позволяват измерване на дебита в широк спектър от приложения.

Приложения:

Приложение в открити канали

За измерване на повърхностни води като реки, канали, напоителни системи, дренажни системи, вода за охлаждане при производствени процеси, технологична вода, водноелектрически централи, мониторинг на петролопроводи, мониторинг на ефективността на турбини на водноелектрически централи и много други.

Приложения на Nivus от Qubiqo
1 – примерен монтаж на разходомер NF650 с клинови датчици
2 – подравняване на сензори при монтаж на разходомер NF650
Как NivuFlow 650 прави измервания

Измерване на дебита от най-високото техническо ниво

Трансмитерът може лесно да бъде монтиран в ел. табло, като се използва система за монтаж директно на DIN шина. Също така се предлага и вариант с влаго и прахо устойчива кутия, осигуряваща пълна защита при тежки атмосферни условия на работа. Големият графичен дисплей на трансмитера позволява бързо и лесно въвеждане в експлоатация на системата.

NivuFlow 650 предлага обширни диагностични опции и позволява задълбочен анализ на данните дори и на място. Системата използва протоколи, които са надеждни, с разнообразни възможности за комуникация и I / O връзки, които дават възможност на операторите да интегрират инструментите в SCADA или подобни операционни системи.

Преимущества на уреда:

 • Използване на един или няколко чифта ултразвукови сензора, до 32 измервателни пътя.
 • Бързо и лесно въвеждане на уреда в експлоатация, благодарение на интуитивната и модерна операционна система.
 • Широката гама от ултразвукови сензори гарантира пригодността за всякъв вид приложения
 • Онлайн връзка / предаване на данни и поддръжка на уреда от разстояние чрез достъп до интернет
 • Интеграция в съществуващи системи за управление чрез универсални интерфейси
 • Водонепромукаема кутия за употреба във влажна среда
 • В съответствие с EN ISO 6416 & EC 60041

Трансмитер NF650

Трансмитер NF650

Интуитивната операция с една ръка и яркият цветен дисплей позволяват бързо и лесно въвеждане на уреда в експлоатация. Не се изискват допълнителни комуникационни устройства или даден софтуер.

При изчисляването на дебита се вземат предвид факторите, влияещи върху резултатите от измерванията, като например формата на канала, променливите нива на водата. Изчисленията на дебита на NivuFlow 650 се основават на най-новите динамични модели с подобрени диагностични опции за подробен анализ на работата на дебитомера както на място, така и чрез връзка с уреда от всяка точка на света.

Допълнителни модули за NF650
Допълнителен модул – при монтаж на повече от два чифта ултразвукови сензори
Влаго и прахозащитена кутия – IP68

Технически данни

Razmeri NF650
Трансмитер с възмжност за монтаж върху DIN шина
Захранване 100 – 240 V AC; 47 до 63 Hz; 10 – 35 V DC
Разход на енергия 14 W с до 8 сензора на 1MHz
Тегло 1150 g
Влаго и прахозащита IP 20 – обикновен уред
IP 68 – при използване на допълнителна кутия от производителя
Температура на работа -20°C до + 65°C AC и -20°C до + 70°C DC
Максимална влажност 80%, без наличие на конденз
Дисплей 240x320 пиксела, 65536 цвята
Входове 2 x 4-20mA с 12 bit резолюция за съхранение на данни (товар 91 Ohm) 2 x дигитални
Изходи 2 x 0/4-20mA, товар 500 Ohm 1 x SPDT
Памет 1 Gb с изход за USB
Комуникация Modbus TCP (LAN/WAN, Internet) Modbus RTU RS 485 или RS232 ETHERNET TCP/IP
Точност на измерване Дебит(Q): ± 0.5% В зависимост от условията на измерване Скорост(V):˂ ± 5 mm/s
Брой пътища на сензорите От 1 до 4 ; до 32 при свързване към допълнителен модул
Размери на допълнителен модул
Допълнителен модул
Захранване 100 – 240 V AC; 47 до 63 Hz; 24 V DC
Разход на енергия Максимум 48 W
Влаго и прахозащита IP 65 – алуминиева кутия
Температура на работа -20°C до + 50°
Максимална влажност 80%, без наличие на конденз
Входове Връзка към ултразвуковите сензори
Изходи Връзка към трансмитера
Комуникация Кабел за връзка между допълнителния модул и трансмитера Тип: LiYC11Y 2 x 1,5 mm² +1 х 2 х 0,34 mm², външен диаметър на кабела: 8,4 mm ± 0,25 mm

Как NivuFlow 650 прави измервания

Транзитно време индиректно изчислява дебита, посредством скоростта в измерваното сечение, площта на напречното сечение, която е свързана с водното ниво в измерваното сечение.

Основно уравнение за измерване на дебит:

Q = A . VA
A(h) – напречно сечение, зависи от водното ниво в измерваното сечение
VA - Средна скорост в изследваното сечение
Монтаж на датчиците за измерване

Принципът на измерване на NF 650 е базиран на изчисляване на времето за достигане на ултразвуковите сигнали между два сензора (Сензор A и сензор B). Транзитното време в посока на движението на флуида t1 е по-малко, отколкото е в обратната посока, срещу движението на флуида t2.

Разликата между двете времена е пропорционална на средната скорост на потока в изследвания участък VM. Системата изчислява средната скорост на площта на напречното сечение VA (на базата на средната скорост на потока в изследвания участък VM) и я изписва директно на дисплея.

Изчисляване на скоростта на потока

Измервания в тръбопроводи

За приложения за измерване на изцяло запълнени тръбопроводи е достатъчно да се използва един измервателен път за преминаване на ултразвуковия синал (1Е1Р). Обикновено при хидравличните профили на тръбопроводите се наблюдават големи завихряния, които имат отрицателни ефекти върху точността на измерването. Такива влияния могат да бъдат компенсирани чрез използване на NivuFlow 650 в комбинация с до 32 измервателни пътя.,/p>

Nivus предлагат голямо разнообразие от ултразвукови сензори в зависимост от приложението за което ще се използват. За частично или изцяло запълнени тръбопроводи измерванията могат да е осъществят със специални врезни сензори, които гарантират просто монтажно решение.

NF650 измерване в тръби
Видове сензори за тръбопроводи

Измерване в открити канали

Измерване в открити канали

Транзитното време е точен и утвърден метод за измерване на дебита при приложения, изискващи висока точност. Няма нужда от изграждане на допълнителни съоръжения като преливници или канали.

NivuFlow 650 е специално разработен, за да преодолее присъщите проблеми, свързани със сложните форми на каналите, вариращите нива на водата и променливия хидравличен режим.

За да се постигне възможно най-висока точност както при приложенията в открити канали, така и при измерванията в тръбопроводи е препоръчително да се използва NivuFlow 650 с поне 4 скоростни пътя. С разширителен модули до 32 скоростни пътя.

Приложения на NivuFlow 650 в отворени канали
ROD sensors
ROD сензори

Сензори

NIVUS са разработили набор от висококачествени акустични преобразуватели, които предлагат както стандартни, така и специални монтажни системи, за да осигурят най-добрите и най-гъвкавите решения за монтаж при всякакъв вид приложение.

NIVUS - определяне на примерни стандарти

Със значителна и широко разпространена база от системи за ултразвуково измерване на дебит и с използване на многогодишен опит, натрупан от нашите инженери, техници и експертен персонал, NIVUS предоставя пълен набор от услуги, започвайки от първоначалната оценка на обекта до проектирането, пускането в експлоатация, монтажа и поддръжката.

Измерване на дебита, използвайки сензорите тип „полукълбо“.

Като се вземат предвид местоположението за измерване, променливите нива на водата и профилът на канала, сензорите тип полукълбо бяха конструирани за правоъгълния канал, за да осигурят точно измерване на дебита в целия обхват на скоростите на потока.

В открития канал, показан на снимката, са монтирани 8 сензора тип полукълбо, образуващи 4 скоростни пътя.

Технически характеристики на сензорите:

Измервана скорост ±15m/s
Широчина на открития канал 0,5m до 40m по заявка
Неточност при измерване Скорост (Vсредно):˂ ± 0.1% от измерената стойност
Честота на измерване 1 MHz; V40: 200 KHz, (честотите са в зависимост от дължината на пътя)
Влаго и прахозащита IP68
Температура на работа -20°C до + 50°C
Максимално налягане 16 bar за врезни датчици
Дължина на кабела До 100m
Контактна повърхност на сензорите с водата - Screw-in сензор/plug-in сензор and rod сензор: материали от неръждаема стомана 1.4571, CFK (Carbon), Viton®
- Сензор тип Полусфера неръждаема стомана 1.4571, CFK (Carbon), POM, PUR,(щепсел и гнездо от неопрен)
- Ballhead сензор неръждаема стомана. 1.4571, POM
Размери на сензорите Nivus

Ултразвуков разходмер за измерване при безнапорни течения, модел Nivus NF650

Ултразвуков разходмер за измерване при безнапорни течения, модел Nivus NF650 Image

NIVUS Иновативни и висококачествени

NivuFlow 650 е съвместим с ISO 6416 и IEC 60041 и е разработен за прецизно измерване на дебита в открити канали, частично или изцяло запълнени тръбопроводи.

За да се удовлетворят най-високите изисквания за точност уредът използва 8 сензора, измерващи скоростта в 4 различни равнини, с разширителни модули могат да се монтират до 64 сензора. NivuFlow 650 измерва дебит в две посоки, без да причинява смущения в хидравличния профил на измерваното сечение или да създава допълнителни загуби на напор. Сензорите на NIVUS позволяват измерване на дебита в широк спектър от приложения.

Приложения:

Приложение в открити канали

За измерване на повърхностни води като реки, канали, напоителни системи, дренажни системи, вода за охлаждане при производствени процеси, технологична вода, водноелектрически централи, мониторинг на петролопроводи, мониторинг на ефективността на турбини на водноелектрически централи и много други.

Приложения на Nivus от Qubiqo
1 – примерен монтаж на разходомер NF650 с клинови датчици
2 – подравняване на сензори при монтаж на разходомер NF650
Как NivuFlow 650 прави измервания

Измерване на дебита от най-високото техническо ниво

Трансмитерът може лесно да бъде монтиран в ел. табло, като се използва система за монтаж директно на DIN шина. Също така се предлага и вариант с влаго и прахо устойчива кутия, осигуряваща пълна защита при тежки атмосферни условия на работа. Големият графичен дисплей на трансмитера позволява бързо и лесно въвеждане в експлоатация на системата.

NivuFlow 650 предлага обширни диагностични опции и позволява задълбочен анализ на данните дори и на място. Системата използва протоколи, които са надеждни, с разнообразни възможности за комуникация и I / O връзки, които дават възможност на операторите да интегрират инструментите в SCADA или подобни операционни системи.

Преимущества на уреда:

 • Използване на един или няколко чифта ултразвукови сензора, до 32 измервателни пътя.
 • Бързо и лесно въвеждане на уреда в експлоатация, благодарение на интуитивната и модерна операционна система.
 • Широката гама от ултразвукови сензори гарантира пригодността за всякъв вид приложения
 • Онлайн връзка / предаване на данни и поддръжка на уреда от разстояние чрез достъп до интернет
 • Интеграция в съществуващи системи за управление чрез универсални интерфейси
 • Водонепромукаема кутия за употреба във влажна среда
 • В съответствие с EN ISO 6416 & EC 60041

Трансмитер NF650

Трансмитер NF650

Интуитивната операция с една ръка и яркият цветен дисплей позволяват бързо и лесно въвеждане на уреда в експлоатация. Не се изискват допълнителни комуникационни устройства или даден софтуер.

При изчисляването на дебита се вземат предвид факторите, влияещи върху резултатите от измерванията, като например формата на канала, променливите нива на водата. Изчисленията на дебита на NivuFlow 650 се основават на най-новите динамични модели с подобрени диагностични опции за подробен анализ на работата на дебитомера както на място, така и чрез връзка с уреда от всяка точка на света.

Допълнителни модули за NF650
Допълнителен модул – при монтаж на повече от два чифта ултразвукови сензори
Влаго и прахозащитена кутия – IP68

Технически данни

Razmeri NF650
Трансмитер с възмжност за монтаж върху DIN шина
Захранване 100 – 240 V AC; 47 до 63 Hz; 10 – 35 V DC
Разход на енергия 14 W с до 8 сензора на 1MHz
Тегло 1150 g
Влаго и прахозащита IP 20 – обикновен уред
IP 68 – при използване на допълнителна кутия от производителя
Температура на работа -20°C до + 65°C AC и -20°C до + 70°C DC
Максимална влажност 80%, без наличие на конденз
Дисплей 240x320 пиксела, 65536 цвята
Входове 2 x 4-20mA с 12 bit резолюция за съхранение на данни (товар 91 Ohm) 2 x дигитални
Изходи 2 x 0/4-20mA, товар 500 Ohm 1 x SPDT
Памет 1 Gb с изход за USB
Комуникация Modbus TCP (LAN/WAN, Internet) Modbus RTU RS 485 или RS232 ETHERNET TCP/IP
Точност на измерване Дебит(Q): ± 0.5% В зависимост от условията на измерване Скорост(V):˂ ± 5 mm/s
Брой пътища на сензорите От 1 до 4 ; до 32 при свързване към допълнителен модул
Размери на допълнителен модул
Допълнителен модул
Захранване 100 – 240 V AC; 47 до 63 Hz; 24 V DC
Разход на енергия Максимум 48 W
Влаго и прахозащита IP 65 – алуминиева кутия
Температура на работа -20°C до + 50°
Максимална влажност 80%, без наличие на конденз
Входове Връзка към ултразвуковите сензори
Изходи Връзка към трансмитера
Комуникация Кабел за връзка между допълнителния модул и трансмитера Тип: LiYC11Y 2 x 1,5 mm² +1 х 2 х 0,34 mm², външен диаметър на кабела: 8,4 mm ± 0,25 mm

Как NivuFlow 650 прави измервания

Транзитно време индиректно изчислява дебита, посредством скоростта в измерваното сечение, площта на напречното сечение, която е свързана с водното ниво в измерваното сечение.

Основно уравнение за измерване на дебит:

Q = A . VA
A(h) – напречно сечение, зависи от водното ниво в измерваното сечение
VA - Средна скорост в изследваното сечение
Монтаж на датчиците за измерване

Принципът на измерване на NF 650 е базиран на изчисляване на времето за достигане на ултразвуковите сигнали между два сензора (Сензор A и сензор B). Транзитното време в посока на движението на флуида t1 е по-малко, отколкото е в обратната посока, срещу движението на флуида t2.

Разликата между двете времена е пропорционална на средната скорост на потока в изследвания участък VM. Системата изчислява средната скорост на площта на напречното сечение VA (на базата на средната скорост на потока в изследвания участък VM) и я изписва директно на дисплея.

Изчисляване на скоростта на потока

Измервания в тръбопроводи

За приложения за измерване на изцяло запълнени тръбопроводи е достатъчно да се използва един измервателен път за преминаване на ултразвуковия синал (1Е1Р). Обикновено при хидравличните профили на тръбопроводите се наблюдават големи завихряния, които имат отрицателни ефекти върху точността на измерването. Такива влияния могат да бъдат компенсирани чрез използване на NivuFlow 650 в комбинация с до 32 измервателни пътя.,/p>

Nivus предлагат голямо разнообразие от ултразвукови сензори в зависимост от приложението за което ще се използват. За частично или изцяло запълнени тръбопроводи измерванията могат да е осъществят със специални врезни сензори, които гарантират просто монтажно решение.

NF650 измерване в тръби
Видове сензори за тръбопроводи

Измерване в открити канали

Измерване в открити канали

Транзитното време е точен и утвърден метод за измерване на дебита при приложения, изискващи висока точност. Няма нужда от изграждане на допълнителни съоръжения като преливници или канали.

NivuFlow 650 е специално разработен, за да преодолее присъщите проблеми, свързани със сложните форми на каналите, вариращите нива на водата и променливия хидравличен режим.

За да се постигне възможно най-висока точност както при приложенията в открити канали, така и при измерванията в тръбопроводи е препоръчително да се използва NivuFlow 650 с поне 4 скоростни пътя. С разширителен модули до 32 скоростни пътя.

Приложения на NivuFlow 650 в отворени канали
ROD sensors
ROD сензори

Сензори

NIVUS са разработили набор от висококачествени акустични преобразуватели, които предлагат както стандартни, така и специални монтажни системи, за да осигурят най-добрите и най-гъвкавите решения за монтаж при всякакъв вид приложение.

NIVUS - определяне на примерни стандарти

Със значителна и широко разпространена база от системи за ултразвуково измерване на дебит и с използване на многогодишен опит, натрупан от нашите инженери, техници и експертен персонал, NIVUS предоставя пълен набор от услуги, започвайки от първоначалната оценка на обекта до проектирането, пускането в експлоатация, монтажа и поддръжката.

Измерване на дебита, използвайки сензорите тип „полукълбо“.

Като се вземат предвид местоположението за измерване, променливите нива на водата и профилът на канала, сензорите тип полукълбо бяха конструирани за правоъгълния канал, за да осигурят точно измерване на дебита в целия обхват на скоростите на потока.

В открития канал, показан на снимката, са монтирани 8 сензора тип полукълбо, образуващи 4 скоростни пътя.

Технически характеристики на сензорите:

Измервана скорост ±15m/s
Широчина на открития канал 0,5m до 40m по заявка
Неточност при измерване Скорост (Vсредно):˂ ± 0.1% от измерената стойност
Честота на измерване 1 MHz; V40: 200 KHz, (честотите са в зависимост от дължината на пътя)
Влаго и прахозащита IP68
Температура на работа -20°C до + 50°C
Максимално налягане 16 bar за врезни датчици
Дължина на кабела До 100m
Контактна повърхност на сензорите с водата - Screw-in сензор/plug-in сензор and rod сензор: материали от неръждаема стомана 1.4571, CFK (Carbon), Viton®
- Сензор тип Полусфера неръждаема стомана 1.4571, CFK (Carbon), POM, PUR,(щепсел и гнездо от неопрен)
- Ballhead сензор неръждаема стомана. 1.4571, POM
Размери на сензорите Nivus