Ултразвуков разходомер за безнапорни течения OCM F

Ултразвуков разходомер за безнапорни течения OCM F Image

OCM F е разходомер за измерване при безнапорно течение на слабо до силно замърсени флуиди. Уредът се отличава с оптимизирана функционалност и предлага едноточково измерване на скоростта в точката на монтаж, както и отчитане на нивото посредством комбиниран потопен сензор.

Разходомерът е подходящо решение за мониторинг и контрол на заустваните водни количества в открити водни басейни в съответствие с изискванията на чл. 61 ал. 1 т. 7 от НАРЕДБА № 1 от 11.04.2011 г. за Мониторинг на Водите.

Предимства

 • Последно поколение Доплер технология за отчитане на скоростта на измервания флуид
 • Подходящ за всякакви форми на безнапорни канали
 • Лесен монтаж без необходимост от изграждането на допълнителни съоръжения
 • Лесни за удължаване кабели между сензорите и трансмитера
 • Лесно проектиране на терен
 • Възможност за симулация на терен на всички изходи (скорост и ниво)
 • Възможност за измерване в тежко замърсени и абразивни флуиди
 • Вграден тристепенен контролер
 • Механично защитен хидростатичен датчик
 • Отлично съотношение цена-качество

Общо описание

Системата за безнапорно измерване OCM F е пригодена за отчитане на прав и обратен дебит. Измерването на ниво може да бъде извършвано както от вграден в сензора за скорост хидростатичен датчик, така и от отделен ултразвуков сензори за ниво. Трансмитера на разходомер може да бъде захранван с различни напрежения в AC или DC режим в зависимост от наличната инфраструктура в точката на монтаж.

Експлоатация и програмиране

Благодарение на интуитивния си интерфейс OCM F е лесен за програмиране и адаптиране за измерване при различни сечения. Моментните стойности се визуализират на голям графичен дисплей с подсветка.

Приложение

Приложения на OCM-F
 • Вход и изход на ПСОВ
 • Постоянни измервания на дъждосъбирателни резервоари
 • Мониторинг на директни зауствания в открити водни басейни
 • Индустриални канализационни мрежи
 • Напоителни канали и системи
 • Напоителни канали и системи
 • Входни и изход на охладителни циркулационни инсталации
 • Водно електрически и топлоцентрали
 • Всякакви измервателни кампании в открити канали

Как измерва OCM F

Принцип на измерване

Принципът на измерване се основава класическия метод на Доплер, при който ултразвуков сигнал с определена честота се предава в течност под определен ъгъл. Ултразвуковия сигнал се отразява от механичните примеси или балончетата въздух във водата. Поради движението на тези обекти възниква честотно изкривяване, което пряко пропорционално на скоростта на самите частици. В последствие скоростта на флуида от своя страна може да бъде определена от изместването на честотата. От профила и множеството отразени частици се получава честотен спектър. Този спектър е подходящ за хидравлична оценка на измерените стойности, които директно се насочват към контролер на OCM F. Свързване и принцип на работа на разходомер OCM-F

Диагностика и симулации

Състоянието на дигиталните и аналогови входове и изходи на разходомера може да бъде оценено на терен. Разнообразието от сигнали, които могат да бъдат симулирани позволява намиране на оптималния режим на работа на разходомера при пускането му в експлоатация. Потенциалните грешки, които могат да възникнат по време на работа на уреда се записват във вградената памет и в последствие могат да бъдат проверени на дисплея.

Трансмитер - техническа спецификация

OCM-F installation and dimensions
Трансмитер с възмжност за монтаж върху DIN шина
Захранване 100 – 240 V AC; +10%/-15% 47 до 63 Hz или 24 V DC +/-15%
Разход на енергия 18 VA (7 VA стандартна)
Кутия за монтаж на стена
 • Материал – поликарбонат
 • Тегло – 1200 г
 • Клас на влагозащита – IP65
Ex одобрение II(2)G [Ex ib] IIB (по заявка)
Температура на работа -20°C до + 60°C
Температура на съхранение -20°C до + 70°C
Максимална влажност 90% без кондензация
Дисплей LCD, 128x64 пиксела, графичен с подсветка
Работа с уреда Табло с 6 бутона
Входове
 • 1 х 4-20mA за външен сензор за ниво
 • 2 х 0/4-20mA с 12 битова резолюция за външен нивомер и изключвач
 • 4 х дигитални
 • 1 х за Доплер сензор (само скорост или комбинация скорост и ниво)
Изходи 3 x 0/4-20mA, товар 500 Ohm, 12 битова резолюция и отклонение 0,1% 5 x релейни (SPDT)
Регулатор Три степенен контролер

Сензори - техническа спецификация

OCM-F сензори
Принцип на измерване
 • Доплер (за скорост)
 • Пиезо резистивен хидростатичен датчик (вграден с скоростния)
 • Ултразвуков външен
Честота на измерване
 • Клинов сензор – 1MHz
 • Врезни (за тръби под налягане) – 750kHz
Степен на влаго и прахозащита IP68
Ex одобрение II(2)G [Ex ib] IIB (по заявка)
Температура на работа -20°C до + 70°C
Работно налягане
 • Комбиниран сензор с измерване на хидростатично ниво – 16 бар
 • Сензор за скорост – 16 бара
Дължина на кабела – от сензор до трансмитер 10/15/20/30/50/100 стандартни дължини; възможност за производство на сензори с различни дължини по поръчки
Конструкция Клинов сензор – монтаж на дъното на канал или тръба Тръбен сензор – монтаж на щуцер под налягане Ултразвуков сензор за ниво – монтаж на стойка на водното ниво
Измерване на водно количество
Обхват -15 м/с до +15 м/с
Точност на измерването +/- 0,1% от измерената стойност
Нулева калибрация абсолютно стабилна нулева точка
Измерване на температура
Обхват -20°C до + 70°C
Точност на измерването +/- 5К
Измерване на ниво (хидростатично)
Обхват От 0 до 350 см
Точност на измерването <0,1% от измерената стойност
Нулева калибрация Максимум 0,75% от крайната стойност (0-70°C)
Измерване на ниво (ултразвуково)
Обхват От 0,2 до 6,00 м
Точност на измерването +/-0,1% от измерената стойност

Ултразвуков разходомер за безнапорни течения OCM F

Ултразвуков разходомер за безнапорни течения OCM F Image

OCM F е разходомер за измерване при безнапорно течение на слабо до силно замърсени флуиди. Уредът се отличава с оптимизирана функционалност и предлага едноточково измерване на скоростта в точката на монтаж, както и отчитане на нивото посредством комбиниран потопен сензор.

Разходомерът е подходящо решение за мониторинг и контрол на заустваните водни количества в открити водни басейни в съответствие с изискванията на чл. 61 ал. 1 т. 7 от НАРЕДБА № 1 от 11.04.2011 г. за Мониторинг на Водите.

Предимства

 • Последно поколение Доплер технология за отчитане на скоростта на измервания флуид
 • Подходящ за всякакви форми на безнапорни канали
 • Лесен монтаж без необходимост от изграждането на допълнителни съоръжения
 • Лесни за удължаване кабели между сензорите и трансмитера
 • Лесно проектиране на терен
 • Възможност за симулация на терен на всички изходи (скорост и ниво)
 • Възможност за измерване в тежко замърсени и абразивни флуиди
 • Вграден тристепенен контролер
 • Механично защитен хидростатичен датчик
 • Отлично съотношение цена-качество

Общо описание

Системата за безнапорно измерване OCM F е пригодена за отчитане на прав и обратен дебит. Измерването на ниво може да бъде извършвано както от вграден в сензора за скорост хидростатичен датчик, така и от отделен ултразвуков сензори за ниво. Трансмитера на разходомер може да бъде захранван с различни напрежения в AC или DC режим в зависимост от наличната инфраструктура в точката на монтаж.

Експлоатация и програмиране

Благодарение на интуитивния си интерфейс OCM F е лесен за програмиране и адаптиране за измерване при различни сечения. Моментните стойности се визуализират на голям графичен дисплей с подсветка.

Приложение

Приложения на OCM-F
 • Вход и изход на ПСОВ
 • Постоянни измервания на дъждосъбирателни резервоари
 • Мониторинг на директни зауствания в открити водни басейни
 • Индустриални канализационни мрежи
 • Напоителни канали и системи
 • Напоителни канали и системи
 • Входни и изход на охладителни циркулационни инсталации
 • Водно електрически и топлоцентрали
 • Всякакви измервателни кампании в открити канали

Как измерва OCM F

Принцип на измерване

Принципът на измерване се основава класическия метод на Доплер, при който ултразвуков сигнал с определена честота се предава в течност под определен ъгъл. Ултразвуковия сигнал се отразява от механичните примеси или балончетата въздух във водата. Поради движението на тези обекти възниква честотно изкривяване, което пряко пропорционално на скоростта на самите частици. В последствие скоростта на флуида от своя страна може да бъде определена от изместването на честотата. От профила и множеството отразени частици се получава честотен спектър. Този спектър е подходящ за хидравлична оценка на измерените стойности, които директно се насочват към контролер на OCM F. Свързване и принцип на работа на разходомер OCM-F

Диагностика и симулации

Състоянието на дигиталните и аналогови входове и изходи на разходомера може да бъде оценено на терен. Разнообразието от сигнали, които могат да бъдат симулирани позволява намиране на оптималния режим на работа на разходомера при пускането му в експлоатация. Потенциалните грешки, които могат да възникнат по време на работа на уреда се записват във вградената памет и в последствие могат да бъдат проверени на дисплея.

Трансмитер - техническа спецификация

OCM-F installation and dimensions
Трансмитер с възмжност за монтаж върху DIN шина
Захранване 100 – 240 V AC; +10%/-15% 47 до 63 Hz или 24 V DC +/-15%
Разход на енергия 18 VA (7 VA стандартна)
Кутия за монтаж на стена
 • Материал – поликарбонат
 • Тегло – 1200 г
 • Клас на влагозащита – IP65
Ex одобрение II(2)G [Ex ib] IIB (по заявка)
Температура на работа -20°C до + 60°C
Температура на съхранение -20°C до + 70°C
Максимална влажност 90% без кондензация
Дисплей LCD, 128x64 пиксела, графичен с подсветка
Работа с уреда Табло с 6 бутона
Входове
 • 1 х 4-20mA за външен сензор за ниво
 • 2 х 0/4-20mA с 12 битова резолюция за външен нивомер и изключвач
 • 4 х дигитални
 • 1 х за Доплер сензор (само скорост или комбинация скорост и ниво)
Изходи 3 x 0/4-20mA, товар 500 Ohm, 12 битова резолюция и отклонение 0,1% 5 x релейни (SPDT)
Регулатор Три степенен контролер

Сензори - техническа спецификация

OCM-F сензори
Принцип на измерване
 • Доплер (за скорост)
 • Пиезо резистивен хидростатичен датчик (вграден с скоростния)
 • Ултразвуков външен
Честота на измерване
 • Клинов сензор – 1MHz
 • Врезни (за тръби под налягане) – 750kHz
Степен на влаго и прахозащита IP68
Ex одобрение II(2)G [Ex ib] IIB (по заявка)
Температура на работа -20°C до + 70°C
Работно налягане
 • Комбиниран сензор с измерване на хидростатично ниво – 16 бар
 • Сензор за скорост – 16 бара
Дължина на кабела – от сензор до трансмитер 10/15/20/30/50/100 стандартни дължини; възможност за производство на сензори с различни дължини по поръчки
Конструкция Клинов сензор – монтаж на дъното на канал или тръба Тръбен сензор – монтаж на щуцер под налягане Ултразвуков сензор за ниво – монтаж на стойка на водното ниво
Измерване на водно количество
Обхват -15 м/с до +15 м/с
Точност на измерването +/- 0,1% от измерената стойност
Нулева калибрация абсолютно стабилна нулева точка
Измерване на температура
Обхват -20°C до + 70°C
Точност на измерването +/- 5К
Измерване на ниво (хидростатично)
Обхват От 0 до 350 см
Точност на измерването <0,1% от измерената стойност
Нулева калибрация Максимум 0,75% от крайната стойност (0-70°C)
Измерване на ниво (ултразвуково)
Обхват От 0,2 до 6,00 м
Точност на измерването +/-0,1% от измерената стойност