MultiScan многоточков корелатор

MultiScan многоточков корелатор Image

Бързият път до теча

С до 10 сензора за корелация MULTISCAN дава възможност извършване на висока ефективна корелация на цяла улица едновременно. Сензорите могат да бъдат програмирани за паралелен запис на шум след момента на инсталация или с отложен старт през нощта. Заедно с корелацията се извършва и автоматичен запис на шум, който дава допълнителна индикация за потенциалната позиция на теча. Прoграмирането и изтеглянето на информация от сензорите се извършва безжично посредством радио комуникация.   

Автоматично филтриране на шума

Страничните шумове се филтрират автоматично чрез специално разработена фунцкия интегрирана в софтуера, това дава възможност честотите на индивидуалните шумове от потенциалните течове да се усилят и да се обособи ясен пик от корелацията дори и при слаб сигнал. Благодарение на множеството корелации, които се случват едновременно между всички сензори се повишава вероятността за откриване на скрит теч дори и при полиетиленови тръби. Резултатите от измерванията взаимно се потвърждават и могат да се използват за коригиране на скоростта на звука, така че локацията на потенциалните скрити течове се посочва още по-точно.

Бърза и лесна конфигурация и достъп до данните от корелацията

Софтуера на MULTISCAN е специално разработен за тъч скрийн смартфони и таблети с Android. В процеса на работа серийните номера на сензорите се сканират чрез камерата на смартфона или таблета и след това устройствата се ориентират на GPS базирана карта. Тръбопроводите, където се извършва корелацията се въвеждат бързо и лесно и потенциалните аварии се посочват на техните коректни GPS позиции. В допълнение се изчислява "Резултат на теча", като в зависимост от стойността му всеки сензор се оцветява в зелено, жълто или червено.

Възможност за запаметяване на резултатите на сървър

В допълнение на директния анализ на данните от извършените корелации, информацията може да бъде съхранена на сървър с онлайн достъп. Специално разработеното уеб приложение дава възможност за последвал анализ и изготвяне на рипорти.

MultiScan многоточков корелатор

MultiScan многоточков корелатор Image

Бързият път до теча

С до 10 сензора за корелация MULTISCAN дава възможност извършване на висока ефективна корелация на цяла улица едновременно. Сензорите могат да бъдат програмирани за паралелен запис на шум след момента на инсталация или с отложен старт през нощта. Заедно с корелацията се извършва и автоматичен запис на шум, който дава допълнителна индикация за потенциалната позиция на теча. Прoграмирането и изтеглянето на информация от сензорите се извършва безжично посредством радио комуникация.   

Автоматично филтриране на шума

Страничните шумове се филтрират автоматично чрез специално разработена фунцкия интегрирана в софтуера, това дава възможност честотите на индивидуалните шумове от потенциалните течове да се усилят и да се обособи ясен пик от корелацията дори и при слаб сигнал. Благодарение на множеството корелации, които се случват едновременно между всички сензори се повишава вероятността за откриване на скрит теч дори и при полиетиленови тръби. Резултатите от измерванията взаимно се потвърждават и могат да се използват за коригиране на скоростта на звука, така че локацията на потенциалните скрити течове се посочва още по-точно.

Бърза и лесна конфигурация и достъп до данните от корелацията

Софтуера на MULTISCAN е специално разработен за тъч скрийн смартфони и таблети с Android. В процеса на работа серийните номера на сензорите се сканират чрез камерата на смартфона или таблета и след това устройствата се ориентират на GPS базирана карта. Тръбопроводите, където се извършва корелацията се въвеждат бързо и лесно и потенциалните аварии се посочват на техните коректни GPS позиции. В допълнение се изчислява "Резултат на теча", като в зависимост от стойността му всеки сензор се оцветява в зелено, жълто или червено.

Възможност за запаметяване на резултатите на сървър

В допълнение на директния анализ на данните от извършените корелации, информацията може да бъде съхранена на сървър с онлайн достъп. Специално разработеното уеб приложение дава възможност за последвал анализ и изготвяне на рипорти.