3G/NB-IoT дейта логер за мониторинг на консумацията на ключови консуматори

3G/NB-IoT дейта логер за мониторинг на консумацията на ключови консуматори Image
Стъпвайки на многогодишния си опит с телеметрични устройства Кюбико реши да инвестира в оптимизиран продукт за мониторинг и анализ на потреблението на вода на големи консуматори.

Общо описание

Големите потребители на вода разбираемо представляват значим интерес за ВиК операторите. В много случаи именно потреблението на хотелски комплекси, производствени мощности, болници, спортни и търговски обекти допринася за сериозна част от измерената и фактурирана консумация. Същевременно тези клиенти изискват по-различно обслужване, а нерядко начинът на потребление има ефект и върху експлоатацията на водопроводните мрежи. ВиК операторите осъзнават нуждата от едно по-подробно разбиране на профила на консумация при тези свои кли-енти, което е предпоставка както за адекватен контрол, така и за подобрено клиентско обслужване. В същото време с поскъпването на ВиК услугите и въвеждането на зелени политики същите големите консуматори имат все по-осезаем интерес да разбират добре своята консумация си на вода. Все повече подобни компании са готови да получат по-широка инфор-мационно-аналитична услуга, до която в момента нямат достъп. Само чрез подобен анализ бизнесът би имал възможност както за комплексен воден мениджмънт. Като стъпваме на богатия си опит с различни системи за дистанционен мониторинг и управление на данни, в Qubiqo решихме да поставим силен акцент именно на големите потребители на вода и да дадем на ВиК сектора комплексно решение за задълбочен мониторинг, детайлни профили на консумация и свързаните с това аналитични услуги. Цялостното решение включва хардуер и софтуер в единна платформа. Системата осигурява необходимата функционалност за мониторинг, анализ, контрол и управление на потреблението на ниво краен потребител. Приложение за комплексен мониторинг и измерване на вода

Техническа спецификация

Логерът модел Service Point е проектиран за извършване на комплексен мониторинг на ключов консуматори на вода. Стандартно устройството работи с интервал на отчетите от 1 минута с опция до 1 секунда, по този начин се гарантира запис на всички ключови събитие в изменението на профила на консумация и възможност за детайлен анализ на потреблението. Стандартно устройството е оборудвано с два дигитални входа. Логерът е с оптимизиран разход, което гарантира минимален живот на батерията от 5 години и е проектиран за работа при тежки условия благодарение на степента си на влагозащита IP68. Конфигурацията и пренастройката се извършва дистанционно посредством уеб базиран софтуер.
Дигитални входове 2 цифрови входа за сух контакт
Антена Компактна външна антена прикрепена към капака с опция за удължаване при необходимост
Интервал между отчетите Програмируем интервал от 1 секунда до 24 часа. Стандартен интервал на отчет 1 минута.
Изпращане на данни По предварително зададен график в 8 различни часа на денонощието / През предварително зададен интервал от време – от 1 до 24 часа
Захранване Вградено литиева батерия с капацитет 3,6V 13Ah и живот до 10 години при стандартна експлоатация – запис на два дебита 1 минути и комуникация веднъж на ден.
Степен на влагозащита IP68, до 100 дни под 1 м вода
Комуникация 3G
Аларми Настройване на SMS сигнализация на предварително зададен номер при достигане на гранична стойност за някой от наблюдаваните параметри
Конфигуриране Чрез конфигурационен файл в уеб базирания софтуер
Достъп до данните Чрез индивидуален акаунт в уеб базирано приложение
Инсталация в шахта

Достъп до данните

Данните от устройството се управляват посредством модула за приходни водомери на QData. Функционалността на тази част от уеб базирания софуер за мониторинг и управление на данните предоставя на потребителите:
 • Интуитивен и удобен за работа интерфейс
 • Разпределяне на разхода на вода между ключовите стойности на водомера
 • Разпределение на разхода на вода между предварително зададени часови интервали
 • Мониторинг и анализ на тенденции в изменението на разхода на вода
 • Таблично и графично представяне на ключови показатели
 • Експорт на данни в текстови, графични и снимкови формати
 • Широк набор от индивидуализирани аларми
 • Възможности за известяване по мейл и с SMS
Графики и данни от комплексния мониторинг

3G/NB-IoT дейта логер за мониторинг на консумацията на ключови консуматори

3G/NB-IoT дейта логер за мониторинг на консумацията на ключови консуматори Image
Стъпвайки на многогодишния си опит с телеметрични устройства Кюбико реши да инвестира в оптимизиран продукт за мониторинг и анализ на потреблението на вода на големи консуматори.

Общо описание

Големите потребители на вода разбираемо представляват значим интерес за ВиК операторите. В много случаи именно потреблението на хотелски комплекси, производствени мощности, болници, спортни и търговски обекти допринася за сериозна част от измерената и фактурирана консумация. Същевременно тези клиенти изискват по-различно обслужване, а нерядко начинът на потребление има ефект и върху експлоатацията на водопроводните мрежи. ВиК операторите осъзнават нуждата от едно по-подробно разбиране на профила на консумация при тези свои кли-енти, което е предпоставка както за адекватен контрол, така и за подобрено клиентско обслужване. В същото време с поскъпването на ВиК услугите и въвеждането на зелени политики същите големите консуматори имат все по-осезаем интерес да разбират добре своята консумация си на вода. Все повече подобни компании са готови да получат по-широка инфор-мационно-аналитична услуга, до която в момента нямат достъп. Само чрез подобен анализ бизнесът би имал възможност както за комплексен воден мениджмънт. Като стъпваме на богатия си опит с различни системи за дистанционен мониторинг и управление на данни, в Qubiqo решихме да поставим силен акцент именно на големите потребители на вода и да дадем на ВиК сектора комплексно решение за задълбочен мониторинг, детайлни профили на консумация и свързаните с това аналитични услуги. Цялостното решение включва хардуер и софтуер в единна платформа. Системата осигурява необходимата функционалност за мониторинг, анализ, контрол и управление на потреблението на ниво краен потребител. Приложение за комплексен мониторинг и измерване на вода

Техническа спецификация

Логерът модел Service Point е проектиран за извършване на комплексен мониторинг на ключов консуматори на вода. Стандартно устройството работи с интервал на отчетите от 1 минута с опция до 1 секунда, по този начин се гарантира запис на всички ключови събитие в изменението на профила на консумация и възможност за детайлен анализ на потреблението. Стандартно устройството е оборудвано с два дигитални входа. Логерът е с оптимизиран разход, което гарантира минимален живот на батерията от 5 години и е проектиран за работа при тежки условия благодарение на степента си на влагозащита IP68. Конфигурацията и пренастройката се извършва дистанционно посредством уеб базиран софтуер.
Дигитални входове 2 цифрови входа за сух контакт
Антена Компактна външна антена прикрепена към капака с опция за удължаване при необходимост
Интервал между отчетите Програмируем интервал от 1 секунда до 24 часа. Стандартен интервал на отчет 1 минута.
Изпращане на данни По предварително зададен график в 8 различни часа на денонощието / През предварително зададен интервал от време – от 1 до 24 часа
Захранване Вградено литиева батерия с капацитет 3,6V 13Ah и живот до 10 години при стандартна експлоатация – запис на два дебита 1 минути и комуникация веднъж на ден.
Степен на влагозащита IP68, до 100 дни под 1 м вода
Комуникация 3G
Аларми Настройване на SMS сигнализация на предварително зададен номер при достигане на гранична стойност за някой от наблюдаваните параметри
Конфигуриране Чрез конфигурационен файл в уеб базирания софтуер
Достъп до данните Чрез индивидуален акаунт в уеб базирано приложение
Инсталация в шахта

Достъп до данните

Данните от устройството се управляват посредством модула за приходни водомери на QData. Функционалността на тази част от уеб базирания софуер за мониторинг и управление на данните предоставя на потребителите:
 • Интуитивен и удобен за работа интерфейс
 • Разпределяне на разхода на вода между ключовите стойности на водомера
 • Разпределение на разхода на вода между предварително зададени часови интервали
 • Мониторинг и анализ на тенденции в изменението на разхода на вода
 • Таблично и графично представяне на ключови показатели
 • Експорт на данни в текстови, графични и снимкови формати
 • Широк набор от индивидуализирани аларми
 • Възможности за известяване по мейл и с SMS
Графики и данни от комплексния мониторинг