Хидравлична турбина модел Пико

Хидравлична турбина модел Пико Image

Общо описание:

Хидравличната турбина модел „Пико“ е проектирана, за да осигури автономно електрическо захранване на системи за дистанционен мониторинг и контрол на съоръжения по водопроводната мрежа. Устройството е подходящо за монтаж във всяка точка с диференциално налягане по-голямо от 10 м.

Приложения:

 • Осигуряване на автономно електрическо захранване на системи за дистанционен мониторинг и управление
 • Захранване на дозаторни помпи в отдалечени водоеми
 • Инсталация директно на контролната система на регулатори за изходящо налягане

Техническа спецификация:

 • Минимално необходимо диференциално налягане 10 м
 • Мощност от 12W до 40W
 • Чугунено тяло и работно колело от технополимер
 • Мъжко резбово присъединяване с размери 15 мм и 25 мм
 • Интелигентен контрол за зареждане на батерията на 12, 24, 36 или 49V
 • Производителност:
Q (l/s) 12-15W 15-24W Q (l/s) 15-18W 25-40W
H (m) P (w) H (m) P (w) H (m) P (w) H (m) P (w)
1 7,8 11,7 9,4 2,8 4,2 9,4 8
1,1 10 5,9 15 11,8 3,1 5,4 8,8 12 19,7
1,2 12,5 7,2 18,8 14,4 3,3 6,8 10,8 15 24
1,3 15,3 8,6 23 17,3 3,6 8,3 13 18,4 28,8
1,4 18,5 10,2 27,7 20,4 3,9 10 15,3 22,2 34
1,5 21,9 11,9 32,9 23,8 4,2 11,9 17,89 26,3 39,6
1,6 25,7 13,7 38,6 27,4 4,4 13,9 20,5 30,9 45,7
  *В таблицата са посочени генерирана мощност спрямо дебита и диференциалното налягане

Хидравлична турбина модел Пико

Хидравлична турбина модел Пико Image

Общо описание:

Хидравличната турбина модел „Пико“ е проектирана, за да осигури автономно електрическо захранване на системи за дистанционен мониторинг и контрол на съоръжения по водопроводната мрежа. Устройството е подходящо за монтаж във всяка точка с диференциално налягане по-голямо от 10 м.

Приложения:

 • Осигуряване на автономно електрическо захранване на системи за дистанционен мониторинг и управление
 • Захранване на дозаторни помпи в отдалечени водоеми
 • Инсталация директно на контролната система на регулатори за изходящо налягане

Техническа спецификация:

 • Минимално необходимо диференциално налягане 10 м
 • Мощност от 12W до 40W
 • Чугунено тяло и работно колело от технополимер
 • Мъжко резбово присъединяване с размери 15 мм и 25 мм
 • Интелигентен контрол за зареждане на батерията на 12, 24, 36 или 49V
 • Производителност:
Q (l/s) 12-15W 15-24W Q (l/s) 15-18W 25-40W
H (m) P (w) H (m) P (w) H (m) P (w) H (m) P (w)
1 7,8 11,7 9,4 2,8 4,2 9,4 8
1,1 10 5,9 15 11,8 3,1 5,4 8,8 12 19,7
1,2 12,5 7,2 18,8 14,4 3,3 6,8 10,8 15 24
1,3 15,3 8,6 23 17,3 3,6 8,3 13 18,4 28,8
1,4 18,5 10,2 27,7 20,4 3,9 10 15,3 22,2 34
1,5 21,9 11,9 32,9 23,8 4,2 11,9 17,89 26,3 39,6
1,6 25,7 13,7 38,6 27,4 4,4 13,9 20,5 30,9 45,7
  *В таблицата са посочени генерирана мощност спрямо дебита и диференциалното налягане