GPRS дейта логер с външна антена и възможност за захранване от външен източник

GPRS дейта логер с външна антена и възможност за захранване от външен източник Image

Общо описание

Логерът IQ модел QL42 е ефективно и рентабилно решение за дистанционен мониторинг на съоръжения по водопроводната мрежа. Устройството е проектирано, за да бъде инсталирано в шахти, водоеми и помпени станции, а степента му на влагозащита – IP68 гарантира водонепроницаемост дори и при най-неблагоприятните условия на експлоатация. Дистанционният режим на комуникация се осигурява от вградения GSM модем и антената, с които логерът е оборудван. Благодарение на вградената си 7,2V батерия при стандартен режим на работа – запис на водно количество и налягане през 15 мин и пренос на данни 1 път на ден, IQ модел QL42 е енергийно независим за период от 5 до 7 години. Като опция устройството позволява свързване към външен източник на енергия. Стандартно логерът е оборудван с 4 дигитални и 2 аналогови входа, като при необходимост може да бъде надграден с до два вградени сензора за налягане. Основен фокус е обърнат на визуализацията на данните като стандартно те са достъпни на уеб базирана платформа на български език чрез индивидуален акаунт, а като опция данните могат да бъдат изпращани на предварително зададен сървър.

Приложения:

  • Дистанционен мониторинг на водно количество и налягане на вход водомерни зони
  • Измерване на налягането в ключови точки по мрежата
  • Мониторинг работата на регулатори за налягане
  • Мониторинг на ниво в резервоари
  • Запис и визуализация на всякакви дигитални и аналогови сигнали
GPRS дейта логер с външна антена и възможност за захранване от външен източник

Визуализация и достъп до данните:

Q SCADA & ANALYTICS е уеб базирано приложение, което дава възможност както за визуализация на събраните от IQ модел QL42 данни за избран период от време в табличен или графичен вид, така и за изтегляне на информацията в .csv формат. Софтуерът се отличава с висока степен на защита на данните, а достъпът до тях се регулира чрез индивидуални акаунти. Q SCADA & ANALYTICS използва google maps като подложка, а обектите са ориентирани по GPS координати. Освен стандартния достъп до събраната от логерите информация, софтуерът позволява изчисляване и визуализация на предварително зададени математични логики или тенденции в регистрираните данни за някои от наблюдаваните параметри.

Техническа спецификация

Дигитални входове 4 конфигураеми входа с опция за честота на запис 64Hz или 256Hz
Аналогови входове 2 с опция за конфигуриране на 0-10V или 4-20mA с точност 0,1%
Допълнителни входове До 2 вградени сензора за налягане 0-10 bar или 0-20 bar с точност до 1%
Дигитални изходи 2 с обхват от 5 до 24V и максимален ампераж 40mA
Захранване Вградено литиева батерия с капацитет 7,2V 15Ah и живот до 10 години при стандартна експлоатация – запис на един дебит и едно налягане през 15 минути и комуникация веднъж на ден. Опция за свързване към външен източник на електрическа енергия
Степен на влагозащита IP68, до 100 дни под 1 м вода
Комуникация GSM или GPRS комуникация
Антена Компактна външна антена прикрепена към капака с опция за удължаване при необходимост
Интервал на отчетите Програмируем интервал с минимална цикличност 1 секунда
Аларми Настройване на SMS сигнализация на предварително зададен номер при достигане на гранична стойност за някой от наблюдаваните параметри
Конфигуриране  Локално чрез Windows базиран софтуер
Достъп до данните Чрез индивидуален акаунт в уеб базирано приложение
  Директно изпращане на предварително зададен сървър

GPRS дейта логер с външна антена и възможност за захранване от външен източник

GPRS дейта логер с външна антена и възможност за захранване от външен източник Image

Общо описание

Логерът IQ модел QL42 е ефективно и рентабилно решение за дистанционен мониторинг на съоръжения по водопроводната мрежа. Устройството е проектирано, за да бъде инсталирано в шахти, водоеми и помпени станции, а степента му на влагозащита – IP68 гарантира водонепроницаемост дори и при най-неблагоприятните условия на експлоатация. Дистанционният режим на комуникация се осигурява от вградения GSM модем и антената, с които логерът е оборудван. Благодарение на вградената си 7,2V батерия при стандартен режим на работа – запис на водно количество и налягане през 15 мин и пренос на данни 1 път на ден, IQ модел QL42 е енергийно независим за период от 5 до 7 години. Като опция устройството позволява свързване към външен източник на енергия. Стандартно логерът е оборудван с 4 дигитални и 2 аналогови входа, като при необходимост може да бъде надграден с до два вградени сензора за налягане. Основен фокус е обърнат на визуализацията на данните като стандартно те са достъпни на уеб базирана платформа на български език чрез индивидуален акаунт, а като опция данните могат да бъдат изпращани на предварително зададен сървър.

Приложения:

  • Дистанционен мониторинг на водно количество и налягане на вход водомерни зони
  • Измерване на налягането в ключови точки по мрежата
  • Мониторинг работата на регулатори за налягане
  • Мониторинг на ниво в резервоари
  • Запис и визуализация на всякакви дигитални и аналогови сигнали
GPRS дейта логер с външна антена и възможност за захранване от външен източник

Визуализация и достъп до данните:

Q SCADA & ANALYTICS е уеб базирано приложение, което дава възможност както за визуализация на събраните от IQ модел QL42 данни за избран период от време в табличен или графичен вид, така и за изтегляне на информацията в .csv формат. Софтуерът се отличава с висока степен на защита на данните, а достъпът до тях се регулира чрез индивидуални акаунти. Q SCADA & ANALYTICS използва google maps като подложка, а обектите са ориентирани по GPS координати. Освен стандартния достъп до събраната от логерите информация, софтуерът позволява изчисляване и визуализация на предварително зададени математични логики или тенденции в регистрираните данни за някои от наблюдаваните параметри.

Техническа спецификация

Дигитални входове 4 конфигураеми входа с опция за честота на запис 64Hz или 256Hz
Аналогови входове 2 с опция за конфигуриране на 0-10V или 4-20mA с точност 0,1%
Допълнителни входове До 2 вградени сензора за налягане 0-10 bar или 0-20 bar с точност до 1%
Дигитални изходи 2 с обхват от 5 до 24V и максимален ампераж 40mA
Захранване Вградено литиева батерия с капацитет 7,2V 15Ah и живот до 10 години при стандартна експлоатация – запис на един дебит и едно налягане през 15 минути и комуникация веднъж на ден. Опция за свързване към външен източник на електрическа енергия
Степен на влагозащита IP68, до 100 дни под 1 м вода
Комуникация GSM или GPRS комуникация
Антена Компактна външна антена прикрепена към капака с опция за удължаване при необходимост
Интервал на отчетите Програмируем интервал с минимална цикличност 1 секунда
Аларми Настройване на SMS сигнализация на предварително зададен номер при достигане на гранична стойност за някой от наблюдаваните параметри
Конфигуриране  Локално чрез Windows базиран софтуер
Достъп до данните Чрез индивидуален акаунт в уеб базирано приложение
  Директно изпращане на предварително зададен сървър