GPRS дейта логер за мониторинг на открити канали

GPRS дейта логер за мониторинг на открити канали Image

Общо описание

Логерът модел LT-US е специално разработен за мониторинг по канализационната мрежа. Устройството е оборудвано с ултразвуков сензор за ниво с обхват на измерването от 20 см до 3 м и със сензор регистриращ достигане на водното ниво до преливен ръб. В допълнение устройството разполага и с всички основни предимства на логерите от гамата на Софрел:
 • Вградена антена, разработена съвместно с Алкател гарантираща комуникация от дълбоки шахти и обекти с изключително слабо покритие на GSM сигнала равняващо се на -97dBm;
 • Степен на влагозащита IP68 гарантираща водонепроницаемост дори и при най-неблагоприятните условия на експлоатация;
 • Безжична, Блутут комуникация между логера и компютъра за настройка.

Приложения:

 
 • Постоянен мониторинг на ниво в ревизионни шахти
 • Изчисляване на водно количество посредством Q-H крива
 • Мониторинг на преливници – регистриране продължителността, за която водното количество е било над нивото на преливния ръб
 

Визуализация и достъп до данните:

Q SCADA & ANALYTICS е уеб базирано приложение, което дава възможност както за визуализация на натрупаните от LТ-US данни за избран период от време в табличен или графичен вид, така и за изтегляне на информацията в .csv формат. Софтуерът се отличава с висока степен на защита на данните, а достъпът до тях се регулира чрез индивидуални акаунти. Q SCADA & ANALYTICS използва google maps като подложка, а обектите са ориентирани по GPS координати. Освен стандартния достъп до събраната от логерите информация, софтуерът позволява изчисляването и визуализация на предварително зададени математични логики или тенденции в регистрираните данни за някои от наблюдаваните параметри.

Техническа спецификация

Дигитални входове 4 дигитални входа
Аналогови входове 2 аналогови входа тип 4-20 mA
Антена Вградена антена с висока ефективност при ниска консумация на енергия
Захранване Вградена литиева батерия - стандартна/с повишен капацитет. Гарантиран живот 5/7 години при стандартна експлоатация - запис на водно количество и налягане през 15 минути и изпращане на данни един път на ден
Степен на влагозащита IP68, до 100 дни под 1 м вода
Комуникация GSM или GPRS комуникация
Аларми Настройване на SMS сигнализация на предварително зададен номер при достигане на гранична стойност за някой от наблюдаваните параметри
Конфигуриране Локално чрез Windows базиран софтуер посредством Bluetooth
Достъп до данните Чрез индивидуален акаунт в уеб базирано приложение
  Директно изпращане на предварително зададен сървър

GPRS дейта логер за мониторинг на открити канали

GPRS дейта логер за мониторинг на открити канали Image

Общо описание

Логерът модел LT-US е специално разработен за мониторинг по канализационната мрежа. Устройството е оборудвано с ултразвуков сензор за ниво с обхват на измерването от 20 см до 3 м и със сензор регистриращ достигане на водното ниво до преливен ръб. В допълнение устройството разполага и с всички основни предимства на логерите от гамата на Софрел:
 • Вградена антена, разработена съвместно с Алкател гарантираща комуникация от дълбоки шахти и обекти с изключително слабо покритие на GSM сигнала равняващо се на -97dBm;
 • Степен на влагозащита IP68 гарантираща водонепроницаемост дори и при най-неблагоприятните условия на експлоатация;
 • Безжична, Блутут комуникация между логера и компютъра за настройка.

Приложения:

 
 • Постоянен мониторинг на ниво в ревизионни шахти
 • Изчисляване на водно количество посредством Q-H крива
 • Мониторинг на преливници – регистриране продължителността, за която водното количество е било над нивото на преливния ръб
 

Визуализация и достъп до данните:

Q SCADA & ANALYTICS е уеб базирано приложение, което дава възможност както за визуализация на натрупаните от LТ-US данни за избран период от време в табличен или графичен вид, така и за изтегляне на информацията в .csv формат. Софтуерът се отличава с висока степен на защита на данните, а достъпът до тях се регулира чрез индивидуални акаунти. Q SCADA & ANALYTICS използва google maps като подложка, а обектите са ориентирани по GPS координати. Освен стандартния достъп до събраната от логерите информация, софтуерът позволява изчисляването и визуализация на предварително зададени математични логики или тенденции в регистрираните данни за някои от наблюдаваните параметри.

Техническа спецификация

Дигитални входове 4 дигитални входа
Аналогови входове 2 аналогови входа тип 4-20 mA
Антена Вградена антена с висока ефективност при ниска консумация на енергия
Захранване Вградена литиева батерия - стандартна/с повишен капацитет. Гарантиран живот 5/7 години при стандартна експлоатация - запис на водно количество и налягане през 15 минути и изпращане на данни един път на ден
Степен на влагозащита IP68, до 100 дни под 1 м вода
Комуникация GSM или GPRS комуникация
Аларми Настройване на SMS сигнализация на предварително зададен номер при достигане на гранична стойност за някой от наблюдаваните параметри
Конфигуриране Локално чрез Windows базиран софтуер посредством Bluetooth
Достъп до данните Чрез индивидуален акаунт в уеб базирано приложение
  Директно изпращане на предварително зададен сървър