Фланшови водомери с импулсен изход

Фланшови водомери с импулсен изход Image

Общо описание

Омега e волтманов водомер със сух ролков брояч за питейна вода.

Устройството е предварително подготвено за инсталация на импулсен изход.

Размери на водомера: От DN50 до DN500.

Минимално отчетено водно количество: От 0,5l до 50l – спрямо размера на водомера.

Сертификати: MID 2004/22/CE Module B + D или EEC 75/33.

Downloads

Брошура за фланшови водомери

Фланшови водомери с импулсен изход

Фланшови водомери с импулсен изход Image

Общо описание

Омега e волтманов водомер със сух ролков брояч за питейна вода.

Устройството е предварително подготвено за инсталация на импулсен изход.

Размери на водомера: От DN50 до DN500.

Минимално отчетено водно количество: От 0,5l до 50l – спрямо размера на водомера.

Сертификати: MID 2004/22/CE Module B + D или EEC 75/33.

Downloads

Брошура за фланшови водомери