Електромагнитен разходомер тип „сонда“

Електромагнитен разходомер тип „сонда“ Image

Общо описание

Електромагнитният разходомер тип „сонда“ е уред за измерване на двупосочен разход на вода в напорни тръбопроводи. Монолитният дизайн на устройствата, без подвижни части прави технологията изключително надеждна, а методът на инсталация позволява измервания с висока точност в широк набор от диаметри с едно и също устройство. Сондите се предлагат в два варианта – с електрически преобразувател на водно количество, който генерира импулси или с вторичен прибор с дислей и опция за GPRS комуникация. И в двата случая вградената батерия осигурява автономно захранване за период до 5 години. Допълнително предимство е бързата връзка в долния край на устройството, която позволява измерване на налягане без нужда от разпробиване на тръбопровода. Най-голямото предимство на технологията е бързия и лесен монтаж под налягане посредством щуцер 1“ без нужда от прекъсване на водоснабдяването.

Принцип на работа

Принципа на работа на сондите се базира на закона на Фарадай за електромагнитната индукция. Вградената в уреда бобина образува постоянно магнитно поле в точката на потапяне, а двата електрода разположени в долния край на уреда измерват ниското напрежение генерирано при движението на водата, което е пропорционално на скоростта на флуида. Предварително зададения вътрешен диаметър на тръбопровода позволява изчисляването на моментния разход на вода.

Електромагнитният разходомер тип „сонда“ vs Фланшови, волтманов водомер

Благодарение на дължината си и разнообразието от позиции за инсталация, което позволява монтаж на различни дълбочини от напречното сечение на тръбопровода – ½, 1/8, 7/8, с един размер сонда могат да бъдат покривани широк набор от диаметри, като пример може да бъде даден най-разпространената дължина 700 мм, с която могат да бъдат извършвани измервания в тръбопроводи от DN80 до DN1200 включително. В същото време, благодарение на спецификата на инсталация – уредът се инсталира/деинсталира под налягане, без необходимост от прекъсване на водоснабдяването, значително се намалява разхода по изграждането на шахтата. В сравнение със стандартните водомерни шахти се спестяват спирателните кранове преди и след водомера, филтъра, както и големия размер на съоръженията необходим за инсталацията на изброената арматура.

Приложение

  • Измерване на водно количество в напорни тръбопроводи от DN80 до DN8000 – вход водомерна зона, ключови точки от външни водопроводи
  • Икономически най-изгодният метод за измерване на водно количество за размери над DN150 – малък размер на шахтата, без необходимост от електрическо захранване, спирателна арматура, и филтри.
  • Измерване на водно количество в точки без електрическо захранване като алтернатива на ултразвуковите разходомери
  • Извършване на моментни измервания в предварително обособени точки по мрежата
  • Проверка на съществуващи измервателни устройства

Монтаж на електромагнитен разходомер тип сонда

Измерване на водно количество с електромагнитен разходомер тип сонда

Висока точност в широк набор от скорости

При осигуряване на коректни хидравлични условия за монтаж – достатъчно дълги прави участъци преди и след уреда и коректна инсталация, при достигане на скорост от 0,4 м/с електромагнитния разходомер осигурява точност от +/- 2%.

Техническа спецификация

Размер на сондите от 150 мм до 2000 мм
Минимална проводимост на флуида 5 μS/cm
Материал на тялото Неръждаема стомана
Позиция на електродите Странично
Обхват на измерване от DN80 до DN8000 (при монтаж на 1/8 от размера на тръбопровода)
Степен на водонепроницаемост IP68
Захранване 7,2 V литиева батерия
Вторичен прибор Преобразувател на водно количество с програмируем импулсен изход
  Вграден дейта логер с дисплей и опция за GPRS комуникация
Номинално налягане 25 бара
Присъединяване 1" мъжка резба
Изисквания за монтаж 10DN след и/или 5DN преди спирателен кран, коляно или друга арматура. При наличие на по-сериозни смущения около точката на мерене се препоръчва консултация със специалист на Qubiqo
Настройка Посредством USB кабел

Електромагнитен разходомер тип „сонда“

Електромагнитен разходомер тип „сонда“ Image

Общо описание

Електромагнитният разходомер тип „сонда“ е уред за измерване на двупосочен разход на вода в напорни тръбопроводи. Монолитният дизайн на устройствата, без подвижни части прави технологията изключително надеждна, а методът на инсталация позволява измервания с висока точност в широк набор от диаметри с едно и също устройство. Сондите се предлагат в два варианта – с електрически преобразувател на водно количество, който генерира импулси или с вторичен прибор с дислей и опция за GPRS комуникация. И в двата случая вградената батерия осигурява автономно захранване за период до 5 години. Допълнително предимство е бързата връзка в долния край на устройството, която позволява измерване на налягане без нужда от разпробиване на тръбопровода. Най-голямото предимство на технологията е бързия и лесен монтаж под налягане посредством щуцер 1“ без нужда от прекъсване на водоснабдяването.

Принцип на работа

Принципа на работа на сондите се базира на закона на Фарадай за електромагнитната индукция. Вградената в уреда бобина образува постоянно магнитно поле в точката на потапяне, а двата електрода разположени в долния край на уреда измерват ниското напрежение генерирано при движението на водата, което е пропорционално на скоростта на флуида. Предварително зададения вътрешен диаметър на тръбопровода позволява изчисляването на моментния разход на вода.

Електромагнитният разходомер тип „сонда“ vs Фланшови, волтманов водомер

Благодарение на дължината си и разнообразието от позиции за инсталация, което позволява монтаж на различни дълбочини от напречното сечение на тръбопровода – ½, 1/8, 7/8, с един размер сонда могат да бъдат покривани широк набор от диаметри, като пример може да бъде даден най-разпространената дължина 700 мм, с която могат да бъдат извършвани измервания в тръбопроводи от DN80 до DN1200 включително. В същото време, благодарение на спецификата на инсталация – уредът се инсталира/деинсталира под налягане, без необходимост от прекъсване на водоснабдяването, значително се намалява разхода по изграждането на шахтата. В сравнение със стандартните водомерни шахти се спестяват спирателните кранове преди и след водомера, филтъра, както и големия размер на съоръженията необходим за инсталацията на изброената арматура.

Приложение

  • Измерване на водно количество в напорни тръбопроводи от DN80 до DN8000 – вход водомерна зона, ключови точки от външни водопроводи
  • Икономически най-изгодният метод за измерване на водно количество за размери над DN150 – малък размер на шахтата, без необходимост от електрическо захранване, спирателна арматура, и филтри.
  • Измерване на водно количество в точки без електрическо захранване като алтернатива на ултразвуковите разходомери
  • Извършване на моментни измервания в предварително обособени точки по мрежата
  • Проверка на съществуващи измервателни устройства

Монтаж на електромагнитен разходомер тип сонда

Измерване на водно количество с електромагнитен разходомер тип сонда

Висока точност в широк набор от скорости

При осигуряване на коректни хидравлични условия за монтаж – достатъчно дълги прави участъци преди и след уреда и коректна инсталация, при достигане на скорост от 0,4 м/с електромагнитния разходомер осигурява точност от +/- 2%.

Техническа спецификация

Размер на сондите от 150 мм до 2000 мм
Минимална проводимост на флуида 5 μS/cm
Материал на тялото Неръждаема стомана
Позиция на електродите Странично
Обхват на измерване от DN80 до DN8000 (при монтаж на 1/8 от размера на тръбопровода)
Степен на водонепроницаемост IP68
Захранване 7,2 V литиева батерия
Вторичен прибор Преобразувател на водно количество с програмируем импулсен изход
  Вграден дейта логер с дисплей и опция за GPRS комуникация
Номинално налягане 25 бара
Присъединяване 1" мъжка резба
Изисквания за монтаж 10DN след и/или 5DN преди спирателен кран, коляно или друга арматура. При наличие на по-сериозни смущения около точката на мерене се препоръчва консултация със специалист на Qubiqo
Настройка Посредством USB кабел