1
Yes
None
1
1000000
Име...
/produkti/

Продукти

Нашите продукти помагат на експлоатационните екипи, инженерите и хората, които взимат решения на терен да управляват водопроводната и канализационната инфраструктура по-ефективно.


Thumbnail

Категории

+
+
Измерване на водно количество
Като специалисти в сферата на измерванията и анализа на данни сме се постарали да гарантираме на нашите клиенти решения за всякакви хидравлични условия както във водопроводни, така и в канализационни мрежи
Измерване на водно количество
Като специалисти в сферата на измерванията и анализа на данни сме се постарали да гарантираме на нашите клиенти решения за всякакви хидравлични условия както във водопроводни, така и в канализационни мрежи
Фланшови водомери с импулсен изход
Фланшови водомери с импулсен изход Image

Общо описание

Омега e волтманов водомер със сух ролков брояч за питейна вода.

Устройството е предварително подготвено за инсталация на импулсен изход.

Размери на водомера: От DN50 до DN500.

Минимално отчетено водно количество: От 0,5l до 50l – спрямо размера на водомера.

Сертификати: MID 2004/22/CE Module B + D или EEC 75/33.

Downloads

Брошура за фланшови водомери
Електромагнитен разходомер тип „сонда“
Електромагнитен разходомер тип „сонда“ Image

Общо описание

Електромагнитният разходомер тип „сонда“ е уред за измерване на двупосочен разход на вода в напорни тръбопроводи. Монолитният дизайн на устройствата, без подвижни части прави технологията изключително надеждна, а методът на инсталация позволява измервания с висока точност в широк набор от диаметри с едно и също устройство. Сондите се предлагат в два варианта – с електрически преобразувател на водно количество, който генерира импулси или с вторичен прибор с дислей и опция за GPRS комуникация. И в двата случая вградената батерия осигурява автономно захранване за период до 5 години. Допълнително предимство е бързата връзка в долния край на устройството, която позволява измерване на налягане без нужда от разпробиване на тръбопровода. Най-голямото предимство на технологията е бързия и лесен монтаж под налягане посредством щуцер 1“ без нужда от прекъсване на водоснабдяването.

Принцип на работа

Принципа на работа на сондите се базира на закона на Фарадай за електромагнитната индукция. Вградената в уреда бобина образува постоянно магнитно поле в точката на потапяне, а двата електрода разположени в долния край на уреда измерват ниското напрежение генерирано при движението на водата, което е пропорционално на скоростта на флуида. Предварително зададения вътрешен диаметър на тръбопровода позволява изчисляването на моментния разход на вода.

Електромагнитният разходомер тип „сонда“ vs Фланшови, волтманов водомер

Благодарение на дължината си и разнообразието от позиции за инсталация, което позволява монтаж на различни дълбочини от напречното сечение на тръбопровода – ½, 1/8, 7/8, с един размер сонда могат да бъдат покривани широк набор от диаметри, като пример може да бъде даден най-разпространената дължина 700 мм, с която могат да бъдат извършвани измервания в тръбопроводи от DN80 до DN1200 включително. В същото време, благодарение на спецификата на инсталация – уредът се инсталира/деинсталира под налягане, без необходимост от прекъсване на водоснабдяването, значително се намалява разхода по изграждането на шахтата. В сравнение със стандартните водомерни шахти се спестяват спирателните кранове преди и след водомера, филтъра, както и големия размер на съоръженията необходим за инсталацията на изброената арматура.

Приложение

 • Измерване на водно количество в напорни тръбопроводи от DN80 до DN8000 – вход водомерна зона, ключови точки от външни водопроводи
 • Икономически най-изгодният метод за измерване на водно количество за размери над DN150 – малък размер на шахтата, без необходимост от електрическо захранване, спирателна арматура, и филтри.
 • Измерване на водно количество в точки без електрическо захранване като алтернатива на ултразвуковите разходомери
 • Извършване на моментни измервания в предварително обособени точки по мрежата
 • Проверка на съществуващи измервателни устройства

Монтаж на електромагнитен разходомер тип сонда

Измерване на водно количество с електромагнитен разходомер тип сонда

Висока точност в широк набор от скорости

При осигуряване на коректни хидравлични условия за монтаж – достатъчно дълги прави участъци преди и след уреда и коректна инсталация, при достигане на скорост от 0,4 м/с електромагнитния разходомер осигурява точност от +/- 2%.

Техническа спецификация

Размер на сондите от 150 мм до 2000 мм
Минимална проводимост на флуида 5 μS/cm
Материал на тялото Неръждаема стомана
Позиция на електродите Странично
Обхват на измерване от DN80 до DN8000 (при монтаж на 1/8 от размера на тръбопровода)
Степен на водонепроницаемост IP68
Захранване 7,2 V литиева батерия
Вторичен прибор Преобразувател на водно количество с програмируем импулсен изход
  Вграден дейта логер с дисплей и опция за GPRS комуникация
Номинално налягане 25 бара
Присъединяване 1" мъжка резба
Изисквания за монтаж 10DN след и/или 5DN преди спирателен кран, коляно или друга арматура. При наличие на по-сериозни смущения около точката на мерене се препоръчва консултация със специалист на Qubiqo
Настройка Посредством USB кабел
Преносим ултразвуков разходомер с GPRS
Преносим ултразвуков разходомер с GPRS Image
Разходомерът модел Kaptor Multi е първото по рода си многофункционално измервателно устройство, което може да се надгражда с отделни модули за следните приложения:
 • „Transit time“ модул за ултразвуково измерване в напорни тръбопроводи
 • „Доплер“ модул за измерване в открити канали и канализационни тръби
 • Модул за измерване на налягане
Устройството е оборудвано с презаредима батерия, а в допълнение може да бъде свързано към външен източник на енергия. Събраната информация се записва във вградената 4Gb памет. В допълнение, разходомерът е оборудван с вграден GPRS модем, който позволява дистанционно изпращане на данни на предварително зададен часови интервал, а достъпа до тях се осъществява посредством уеб базирано приложение.

Принцип на работа на ултразвуковия модул

Принципът на работа на ултразвуковия модул се базира на транзитното време на ултразвуков сигнал между двата сензора, които се инсталират от външната страна на тръбата.

1 – сензор 1; 2 – сензор 2; 3 – разстояние между сензорите

Сензорите измерват времето, което е необходимо на сигнала, за да достигне от сензор 1 до сензор 2 и от сензор 2 до сензор 1. Разликата между стойностите срещу и по течението е пропорционална на средната скорост в тръбопровода.

Приложение на Kaptor Multi оборудван с Transit Time модул

 • Измерване на водно количество в напорни тръбопроводи от DN15 до DN2000
 • Извършване на измервателни кампании в избрани точки по мрежата
 • Обследване на консумацията на ключови клиенти
 • Проверка работата на помпи
 • Измерване на водно количество в точки без електрическо захранване
 • Извършване на моментни измервания в предварително обособени точки по мрежата
 • Проверка на съществуващи измервателни устройства

Техническа спецификация на логера:

Входове
Аналогови входове 1 x 0-10V 1 x 4-20mA
Дигитални входове 4 x дигитални входа
Сериен порт RS232 За програмиране, обновяване на софтуера и прехвърляне на данни
RS485 порт с електрическо захранване За свързване на външните модули
Захранване
Вътрешна батерия LiFePOH 40Ah – презаредима
Външно захранване Ниско напрежение: 11÷24VAC/DC . Високо напрежение чрез AC/DC токоизправител: 90..240VAC ~ 60/50Hz.
Външна батерия До 2 външни батерии по 40 Ah всяка.
Разход на енергия Максимален при пренос на данни: 200mA @ 13,2V. Минимален: 0,39mA @ 13,2V.
Съхранение на данни
Вградена памет 4 MB - 262144 записа.
SD карта 8GB.
Часовник с реално време
Часовник с реално време Захранен от вътрешната батерия
Модем и SIM карта
Мрежа Quad Band GSM/GPRS: 900/1800 - 850/1900 MHz.
Достъп до SIM Външен достъп
Антена
Монтиране Независима от земята
Ориентация Вертикална
Честота 824 – 960/1710-2170 MHz.
Насоченост и енергийна ефективност 2dBi.
Кабел 1 м.
Дисплей и клавиатура
Брой знаци и бутони 2 реда x 20 знака - 12 бутона (цифри и букви), 8 функционални бутона.
Системни езици Английски
Условия на работа
Температура от - 10°C до + 50°C.
Влагозащита IP68.
Външни особености
Съхранение Черен куфар.
Размери и тегло Д300 x Ш249 x В196 mm; 10 кг. (включително и батериите)
Стандартизация
 Електромагнитна съвместимост EN 61326-1: 2006-05. ETSI EN 301 489-17: V1.2.1.
 

Техническа спецификация на „Transit time“ модула:

УЛТРАЗВУКОВ МОДУЛ - TTFM100-V18-KAPTOR
Точност Точност: ±1.0% (след калибриране)
Интерфейс
RS485 ModBus стандарт.
Тръби
Материал Стомана, неръждаема стомана, чугун, сферографичен чугун, мед, PVC, алуминий, бетон, етернит, фибростъкло и др.
Вътрешен диаметър От DN15 до DN6000 mm.
Хидравлични особености Минимални изисквания за прав участък преди и след сензорите – 10 пъти диаметъра преди и 5 след.
Вид на флуида
Вид Питейна вода, морска вода, керосин, нефт, масло, пропан -45 °C, бутан 0 °C и всички флуиди разпространяващи ултразвуковите сигнали.
Суспендирани вещества До 20 000 ppm (мг/л)
Видове “Transit time” сензори
Вид Външни сензори:
 • от DN15 до DN100 с работна честота 1,5 MHz
 • от DN50 до DN1000 с работна честота 1 MHz
 • от DN300 до DN6000 с работна честота 0,6 MHz
Температурен обхват: от -20°C до +90°C. Максимална скорост на флуида:  +/-16m/sec Външни сензори за флуиди с висока температура:
 • от DN15 до DN150 mm
 • от DN50 до DN700 mm
Температурен обхват: от -30°C до +160°C. Скорост на флуида: +/-16m/sec Сензори за вграждане :
 • 1“ резбови за размери от DN50 до DN2000 с дълбочина на потапянето 85 мм
Температурен обхват: от -20°C до +130°C. Максимална скорост на флуида: +/-16m/sec. Максимално налягане: 20 Bar
Начини на монтиране
 • Позиция между сензорите N, W за тръби DN≤32
 • Позиция между сензорите V за тръби от DN40 до DN600
 • Позиция между сензорите Z за тръби ≥DN600
Механични характеристики
Кабел 5 m (възможност за удължаване)
Влагозащита IP68.
Размер Д110 x Ш249 x В196 mm; 0.5 кг. (без кабела)
Измерване на водно количество
Като специалисти в сферата на измерванията и анализа на данни сме се постарали да гарантираме на нашите клиенти решения за всякакви хидравлични условия както във водопроводни, така и в канализационни мрежи
Фланшови водомери с импулсен изход Image
Фланшови водомери с импулсен изход
Общо описание Омега e волтманов водомер със сух ролков брояч за питейна вода. Устройството е предварително под... Прочетете повече
Електромагнитен разходомер тип „сонда“ Image
Електромагнитен разходомер тип „сонда“
Общо описание Електромагнитният разходомер тип „сонда“ е уред за измерване на двупосочен разход на вода в напорни тръбопро?... Прочетете повече
Преносим ултразвуков разходомер с GPRS Image
Преносим ултразвуков разходомер с GPRS
Разходомерът модел Kaptor Multi е първото по рода си многофункционално измервателно устройство, което може да се надгражда с отделни мо?... Прочетете повече