Изготвяне на композитни проби от канализационни мрежи


Qubiqo разполага с акредитирани специалисти пробовземачи с богат опит в България и региона.

Ноу-хау и опит

Qubiqo разполага с акредитирани специалисти пробовземачи с богат опит в България и региона.

Сред най-големите проекти, които компанията е изпълнила в областта е този за подготовка на прединвестиционно проучване за изграждане на ПСОВ в Скопие.

За целта в рамките на една календарна година бяха взети и анализирани 480 композитни проби обвързани с измереното водно количество в канализационните колектори на града.

Специалисти пробовземачи от канализация на Qubiqo
Модерно оборудване за пробовземане от канализации

Оборудване

Qubiqo е единствената компания в България, която разполага с оборудване за пробовзема от най-ново поколение. Устройствата, които ние използваме се отличават със следните основни предимства:

  • Перисталтична помпа с възможност за калибриране на всяко всмукване
  • 8 бутилки от по 2 литра всяка с възможност за различен режим на запълване
  • Система за пасивно охлаждане
  • Автономно електрическо захранване
  • Специална стойка за окачен монтаж във вътрешния пръстен на ревизионната шахта
  • Възможност за комбинация между различни програми на пробовземане
  • Връзка към разходомер

Технологии

В зависимост от нуждите ние предлагаме два варианта за подготовка на композитни проби:

  • по предварително зададен часови интервал – пробовземачката се настройва през зададен интервал от време да събира фиксиран обем вода
  • по водно количество – за добиване на най-надеждна информация за качеството на водата екипът на Кюбико предлага технология на пробовземане обвързана с обема на генерираното водно количество в канализационната мрежа. За целта паралелно с пробвземачката се монтира разходомер информацията, от който се използва за изготвяне на съставните части на композитната проба.

Независимо от технологията, която е избрана, екипът на Qubiqo извършва пробовземането, съхранението и транспортирането на пробите в съответствие с приложимите стандарти – ISO5667-1, ISO5667-2, ISO5667-3, ISO5667-10

Технологии за пробовземане от канализационни мрежи