Анализ на данниот теренни измервания

Стъпвайки на добре познатите европейски практики, които сме адаптирали към местните условия, ние от Кюбико предлагаме индивидуален подход за анализ на данни от различни измервателни кампании включващ:

– изчисляване на вода, неносеща приходи, на база измерен нощен разход и изчислена легитимна консумация;

– изготвяне на баланс на водоснабдителни системи със сегментирани загуби на вода по – външни водопроводи, напорни водоеми и населени места;

– разделяне на физически и търговски загуби в населени места.

Анализите, които ние извършваме стъпват на реални данни и дават възможност на ВиК дружествата да определят приоритетите си и да предприемат конкретни оперативни действия за оптимизация работата на водопроводните и канализационните мрежи и съоръжения.

Карта на водни зони

Изготвяне на баланс на водни количества

Изготвянето на баланс на водоснабдителни системи е запазена марка на Кюбико. Екипът на компанията се опитва да наложи този подход на работа през последните 7 години. Несъмнено кулминацията на нашите усилия беше през 2016 година, когато изготвихме баланси на основните водоснабдителни системи в четиринайсетте области в България. Предлаганото от нас решение включва серия от едновременни измервания от водоизточника до вход населени места, а крайната цел е разпределение на водното количество, което се подава на вход водоснабдителна система на - полезно използвана вода и загуби по – външни водопроводи, водоеми и разпределителните мрежи на населени места.

Въвеждане на индикаториза оценка на експлоатационното състояние на ВиК мрежи

За да улесним ВиК Операторите при взимането на решения за инвестиции, ние от Кюбико предлагаме въвеждането на експлоатационни индикатори, които отнасят подаденото водно количество към различни показатели на мрежата и позволяват обективна оценка на експлоатационното ѝ състояние.

Определяне на инфилтрация в канализационни мрежи

ТБД.