КЮБИКО ЕООД обявява процедура „Избор с публична покана“ с предмет „ Закупуване на ДНА – Софтуер за симулации “

Qubiqo innovation logger EU innovation project
КЮБИКО ЕООД обявява процедура „Избор с публична покана“ с предмет „Закупуване на ДНА – Софтуер за симулации“ във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-1.002-0660-C01 “Разработка на енергийно независим логeр”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Процедура Избор с публична покана

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *